economie

30 okt 2009, 09:09

VVD Groningen: ‘’aanbestedingen veel te ingewikkeld voor MKB-ers’’

De fractie van de VVD in de gemeenteraad van Groningen vindt dat er vaak veel te hoge eisen worden gesteld aan aanbestedingen, waardoor het voor MKB ondernemers vaak ondoenlijk is om mee te dingen. Fractievoorzitter Betty de Boer heeft de zaak aan de orde gesteld in schriftelijke vragen aan het college van B en W. Ze wil nu onder meer weten hoe MKB-vriendelijk het aanbestedingsbeleid is van de gemeente Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Veel MKB ondernemers haken – zo betoogt de VVD- af na het opvragen van de in de aankondiging van de aanbesteding genoemde informatie. Opmerkingen vanuit het MKB zijn: aanbestedingen zijn bureaucratisch, mijn bedrijf voldoet toch niet aan de selectievoorwaarden, het kost te veel tijd en dus geld om een offerte op te stellen, het is ingewikkeld, de drempels zijn hoog, ik doe niet mee want de slaagkans is gering, etc..

De VVD vindt het belangrijk dat kleine ondernemers kans maken bij aanbestedingen. Ook kleine bedrijven moeten een reële kans maken op een opdracht. Om die reden moeten bijvoorbeeld geen onrealistisch hoge jaaromzeteisen aan inschrijvers worden gesteld. Maar ook een eis als ervaring in een 100.000+ gemeente werkt beperkend. En de papieren rompslomp bij een aanbesteding moet worden beperkt, het is soms kostbaarder dan de hele opdracht. Er moet ook geen vooringenomenheid ontstaan ten aanzien van sommige ondernemers, als er bijvoorbeeld één keer een wat slechtere ervaring is met een ondernemer. Iedereen verdient een tweede kans. Criteria als kwaliteit en flexibiliteit zijn naast prijs ook belangrijk, iets dat het MKB vaak kan heel goed leveren.

In andere gemeenten zijn er voorbeelden hoe dit wordt aangepakt en opgepakt.

Het project Nijmegen Onderneemt Meer (www.nijmegenonderneemtmeer.nl) benadert overheidsorganisaties om het MKB-vriendelijk aanbesteden onder de aandacht te brengen en helpt MKB-ondernemers in te schrijven op (Europese) aanbestedingen. Het doel is om de inkopers bewust te maken van het MKB-vriendelijk aanbesteden en vooral de drempels om in te schrijven op een aanbesteding laag te houden. Hierdoor hebben MKB-bedrijven meer kansen op overheidsopdrachten en kunnen de administratieve lasten die een aanbesteding met zich meebrengt worden verminderd. In de gesprekken met aanbestedende diensten is daar ook naar voren gekomen dat deze welwillend zijn en maatregelen hebben genomen om MKB-vriendelijke bestekken samen te stellen. De voorzitter van MKB Nijmegen: “Door dit project helpt MKB Nijmegen de kansen van het Nijmeegse midden- en klein-bedrijf bij aanbestedingen te vergroten en tegelijkertijd de administratieve lasten te beperken".

 

En in de gemeente Den Haag wordt een “aanbestedingspaspoort” ingevoerd. Daarmee kunnen ondernemers die geregeld deelnemen aan aanbestedingen in de hofstad zich een hoop rompslomp besparen. Gegevens als uittreksels van de Kamer van Koophandel, verklaringen van de belastingdienst en ISO- en veiligheids-certificaten zijn nu in één keer opgenomen in dit paspoort.
Branche-organisatie MKB Nederland vindt dit een stap in de goede richting, omdat het aantoonbaar iets doet aan het proportionaliteitsbeginsel. Het is een hele praktische manier om de administratieve lastendruk te verminderen: “Voorheen had je wel eens dat een bedrijf negen ordners met informatie moest inleveren voor een opdracht die weinig geld oplevert. Hoe duurzaam is dat?“.

En in de gemeente Amsterdam is zelfs een motie aangenomen door de gemeenteraad die het clusteren van overheidsopdrachten (bijvoorbeeld om kwantumkortingen te krijgen) verbiedt om het MKB tegemoet te komen en meer kansen te bieden.