economie

24 mei 2018, 21:09

Vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte neemt fors toe in Groningen

Vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte neemt fors toe in Groningen

De vraag naar kantoren neemt flink toe in Groningen, en de vraag naar bedrijfsruimte groeit ‘ontzettend hard’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit donderdag in Groningen gepresenteerde cijfers van de Vastgoed Monitor 2018.

 

De Vastgoed Monitor 2018 werd gepresenteerd in de nieuwe kantoor-verhuur locatie My Office, in het vroegere Essentgebouw. Dat gebouw heeft van binnen een metamorfose ondergaan; men kan er nu kantoren huren voor korte of langere tijd.

 

Volgens een onderzoek van Vinco Vastgoed is de leegstand bij kantoren in Groningen gedaald van 11,2 procent vorig jaar tot 10,1 % dit jaar. Dat lijkt nog betrekkelijk veel, maar in sommige delen van de stad is de leegstand nog aanzienlijk lager: deze bedraagt in de binnenstad 3,3 % en in het Stationsgebied nog maar 1,8 procent. En een zeer groot deel van de leegstand wordt veroorzaakt door leegstand van grote kantoorgebouwen zoals de Zwarte Doos aan de Eendrachtskade.

 

Ook het aanbod aan kantoorruimte is gedaald: van 123.000 vierkante meter, naar 105.000 vierkante meter.

 

Ook de belangstelling voor bedrijfsruimte neemt toe. De leegstand van bedrijfsruimte daalde van 9,4 % tot 7,1 %. En de leegstand bij bedrijfsruimte wordt ook vooral veroorzaakt doorleegstand bij grote gebouwen zoals aan de Peizerweg 97, in de Bornholmstraat, aan de Koningsweg en aan de Gothenburgweg.

 

‘Het gaat ontzettend hard op de bedrijfsruimte markt. Er blijft steeds minder over aan beschikbare ruimte en de daling van aangeboden bedrijfsruimte zal waarschijnlijk doorzetten’, aldus de onderzoekers

 

 

 

 

Europapark, nieuwbouw van kantoren
Europapark, nieuwbouw van kantoren