economie

21 mrt 2003, 00:12

Vraag en aanbod werken samen in Kenniscentrum Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Het Kenniscentrum Arbeidsmarkt Noord-Nederland ('t KAN) is officieel van start gegaan. In 't KAN nemen vraag en aanbod partijen deel om gezamenlijk meer werkzoekenden aan passend werk te helpen en vacatures van werkgevers efficiënter te vervullen. De schaarste van goed opgeleid en ervaren personeel remt de groei van de werkgelegenheid in de Noordelijke ondernemingen en is voor MKB-Noord aanleiding geweest om relevante partijen voor dit initiatief te benaderen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ondanks de huidige economische situatie zijn er nog steeds veel openstaande vacatures. Enerzijds omdat te weinig werkzoekenden voldoen aan de gevraagde functie-eisen vanuit het bedrijfsleven en anderzijds omdat er te weinig vacatures beschikbaar zijn die passen bij het opleidings- en ervaringsniveau van de werkzoekenden in het Noorden. Naar aanleiding van deze ogenschijnlijke mismatch op de arbeidsmarkt hebben de drie Noordelijke Regionale Arbeidsmarktplatforms (RAP Groningen, RPA Fryslan en RPA Zuid- en Midden-Drenthe), op voordracht van MKB, CWI en BOA, het initiatief overgenomen om het onafhankelijk Kenniscentrum Arbeidsmarkt Noord-Nederland op te richten. Deelnemende partijen zijn werkgevers en werknemersorganisaties, CWI Noord-Nederland, UWV, provincies en gemeenten via de drie Regionale Arbeidsmarktplatforms aangevuld met vijf brancheorganisaties.
Het doel van 't KAN is het signaleren en inzicht krijgen in het ontstaan van de mismatch op de arbeidsmarkt en vast te stellen wat er moet gebeuren om knelpunten op te lossen en deze in de toekomst te voorkomen. 't KAN heeft de functie van (kennis) verzamelaar en makelaar voor alle partijen binnen het proces van arbeidstoeleiding en werkt vanuit het districtskantoor van CWI Noord-Nederland in Groningen. In het eerste jaar gaat 't KAN zich sterk richten op het stimuleren van ondernemers om al hun vacatures te melden bij het CWI. Hierdoor krijgt het Kenniscentrum duidelijk inzicht in de personele behoefte van werkgevers en de kansen voor werkzoekenden. Daarnaast kunnen vanuit het kenniscentrum projecten voor de instroom naar werk voor werkzoekenden worden gecoördineerd, vb SVWW regelingen. Vanuit de participeren brancheorganisatie wordt 't KAN ondersteund door de inzet van speciale branchecoaches. Deze branchecoaches staan in nauw contact met de werkgevers in hun sector.