economie

15 mrt 2010, 21:09

Energiekennisbedrijf KEMA zet stijgende lijn door

Het energiekennisbedrijf KEMA, dat sinds vorig jaar ook een vestiging in Groningen heeft, heeft in 2009 de stijgende lijn van omzet en resultaat doorgezet. Ondanks moeilijke marktomstandigheden heeft het bedrijf vastgehouden aan haar strategie. In 2009 werd daardoor onder meer de dienstverlening op gasgebied fors uitgebreid en werd het bedrijfsonderdeel KEMA Quality gedesinvesteerd. Door te profiteren van de wereldwijde ontwikkelingen op energiegebied zoals energie-efficiency en de transitie naar duurzame energie, steeg de omzet naar 256,2 miljoen euro. In 2008 bedroeg die nog 226,7 miljoen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bedrijfsresultaat steeg in diezelfde periode met 1,3 miljoen naar 17,2 miljoen euro. Op vergelijkbare jaarbasis groeide de omzet in 2009 met circa 20 procent, waarvan 10 procent als gevolg van acquisities. Het bedrijfsresultaat op deze basis verbeterde met 15 procent. De nettowinst steeg, inclusief de boekwinst op de verkoop van KEMA Quality, tot 65,8 miljoen euro. Dat betekent een stijging van 49,2 miljoen euro ten opzichte van 2008.

Met de acquisities van Gasunie Engineering & Technology, het Duits-Zwitserse technologiebedrijf voor elektriciteitssystemen voor het spoor Elbas en het Tsjechische kortsluitlaboratorium Zku heeft KEMA zijn mondiale positie in de energiewaardeketen verder weten te versterken. Tegelijkertijd werd in lijn met de strategie het onderdeel KEMA Quality verkocht aan veiligheidsexpertisebedrijf DEKRA.

Door de autonome groei in binnen- en buitenland en de verdere professionalisering van de organisatie steeg het bedrijfsresultaat tot EUR 17,2 miljoen (2008: EUR 15,9 miljoen). De operationele marge daalde licht door prijsdruk als gevolg van de marktomstandigheden, de toegenomen concurrentie en de, zoals verwacht, nog beperkte bijdrage van de gerealiseerde acquisities. In het gepresenteerde resultaat is de bijdrage van het verkochte onderdeel KEMA Quality voor 10 maanden meegenomen.

In het huidige economische klimaat lieten de markten waarin KEMA opereert, met uitzondering van het Midden-Oosten, geen significante verslechtering zien. Op continue basis² groeide de omzet met 23%, waarvan 11% door overnames. Nagenoeg alle regio’s, en daarin met name de Noord-Amerikaanse activiteiten, toonden een sterke autonome groei. Het totaal aantal werknemers bedroeg ultimo 2009 ruim 1.600 van wie er circa 650 in Nederland werkzaam zijn.

De energieadviesactiviteiten wisten wereldwijd te profiteren van de sterke nadruk op de transitie naar duurzame energie en energie-efficiency, strikte milieudoelstellingen en -regelgeving, en nieuwe technologieën zoals elektrisch vervoer, intelligente netten, biogas en energieopslag. Bovendien was er wereldwijd, naast capaciteitsuitbreiding, een sterke vraag naar diensten op het gebied van levensduurverlenging en optimalisatie van bestaande energie-installaties en -infrastructuur.

Op het gebied van testen en certificeren van componenten voor het midden-, hoog- en ultra-hoogspanningsnet blijft KEMA wereldwijd een leidende positie innemen. De vraag naar test- en certificatiediensten uit Azië, met name uit China, Korea en India, groeide sterk. Ook de markt voor het kalibreren van meters en het testen van smart grid gerelateerde componenten zoals slimme meters en protectieapparatuur, ontwikkelde zich voorspoedig. Met de overname van het Tsjechische kortsluitlaboratorium Zku is KEMA goed gepositioneerd om te profiteren van de groei in Centraal- en Oost-Europa.

Innovatie is voor KEMA van groot belang. Met het in 2009 gestarte programma ‘Window on the World’ wordt nog nadrukkelijker gekeken naar ontwikkelingen bij klanten en overheidsprogramma’s in de VS en de EU. Interne innovatieprocessen werden verder geoptimaliseerd en ingebed in de organisatie. Concrete resultaten hiervan zijn projecten en diensten op het gebied van afvang en opslag van CO2, groen gas, decentrale opwekking, energieopslag, smart grids, energiebesparing, elektrisch vervoer, wind- en zonne-energie, en nieuwe simulatiemodellen voor de veranderende energiemarkten. In 2009 begeleidde KEMA veel energiebedrijven bij hun energietransitieproces, onder meer door het ontwikkelen van nieuwe concepten voor transport en distributie van elektriciteit. Bij het ontwikkelen van intelligente elektriciteits- en gasnetten, smart grids, is KEMA leidend in de wereld met activiteiten op alle continenten.

Het afgelopen jaar heeft KEMA verder geïnvesteerd in groei en internationalisatie. Naast de drie eerdergenoemde acquisities, werden nieuwe vestigingen geopend in Beijing, Shanghai en Rotterdam. Elders in de wereld werden bestaande vestigingen uitgebreid. Bovendien werd het nieuwe hoogspanningslaboratorium, wereldwijd het grootste commercieel opererend laboratorium in zijn soort, officieel in gebruik genomen. Ook is er opnieuw geïnvesteerd in verbetering van de interne processen, onder andere op het gebied van project- en accountmanagement, leiderschap en andere opleidingen.
Belangrijke ontwikkelingen in 2009
Met de acquisities van Gasunie Engineering & Technology, het Duits-Zwitserse technologiebedrijf voor elektriciteitssystemen voor het spoor Elbas en het Tsjechische kortsluitlaboratorium Zku heeft KEMA zijn mondiale positie in de energiewaardeketen verder weten te versterken. Tegelijkertijd werd in lijn met de strategie het onderdeel KEMA Quality verkocht aan veiligheidsexpertisebedrijf DEKRA.

Door de autonome groei in binnen- en buitenland en de verdere professionalisering van de organisatie steeg het bedrijfsresultaat tot EUR 17,2 miljoen (2008: EUR 15,9 miljoen). De operationele marge daalde licht door prijsdruk als gevolg van de marktomstandigheden, de toegenomen concurrentie en de, zoals verwacht, nog beperkte bijdrage van de gerealiseerde acquisities. In het gepresenteerde resultaat is de bijdrage van het verkochte onderdeel KEMA Quality voor 10 maanden meegenomen.

In het huidige economische klimaat lieten de markten waarin KEMA opereert, met uitzondering van het Midden-Oosten, geen significante verslechtering zien. Op continue basis² groeide de omzet met 23%, waarvan 11% door overnames. Nagenoeg alle regio’s, en daarin met name de Noord-Amerikaanse activiteiten, toonden een sterke autonome groei. Het totaal aantal werknemers bedroeg ultimo 2009 ruim 1.600 van wie er circa 650 in Nederland werkzaam zijn.

De energieadviesactiviteiten wisten wereldwijd te profiteren van de sterke nadruk op de transitie naar duurzame energie en energie-efficiency, strikte milieudoelstellingen en -regelgeving, en nieuwe technologieën zoals elektrisch vervoer, intelligente netten, biogas en energieopslag. Bovendien was er wereldwijd, naast capaciteitsuitbreiding, een sterke vraag naar diensten op het gebied van levensduurverlenging en optimalisatie van bestaande energie-installaties en -infrastructuur.

Op het gebied van testen en certificeren van componenten voor het midden-, hoog- en ultra-hoogspanningsnet blijft KEMA wereldwijd een leidende positie innemen. De vraag naar test- en certificatiediensten uit Azië, met name uit China, Korea en India, groeide sterk. Ook de markt voor het kalibreren van meters en het testen van smart grid gerelateerde componenten zoals slimme meters en protectieapparatuur, ontwikkelde zich voorspoedig. Met de overname van het Tsjechische kortsluitlaboratorium Zku is KEMA goed gepositioneerd om te profiteren van de groei in Centraal- en Oost-Europa.

Innovatie
Innovatie is voor KEMA van groot belang. Met het in 2009 gestarte programma ‘Window on the World’ wordt nog nadrukkelijker gekeken naar ontwikkelingen bij klanten en overheidsprogramma’s in de VS en de EU. Interne innovatieprocessen werden verder geoptimaliseerd en ingebed in de organisatie. Concrete resultaten hiervan zijn projecten en diensten op het gebied van afvang en opslag van CO2, groen gas, decentrale opwekking, energieopslag, smart grids, energiebesparing, elektrisch vervoer, wind- en zonne-energie, en nieuwe simulatiemodellen voor de veranderende energiemarkten. In 2009 begeleidde KEMA veel energiebedrijven bij hun energietransitieproces, onder meer door het ontwikkelen van nieuwe concepten voor transport en distributie van elektriciteit. Bij het ontwikkelen van intelligente elektriciteits- en gasnetten, smart grids, is KEMA leidend in de wereld met activiteiten op alle continenten.

Investeringen
Het afgelopen jaar heeft KEMA verder geïnvesteerd in groei en internationalisatie. Naast de drie eerdergenoemde acquisities, werden nieuwe vestigingen geopend in Beijing, Shanghai en Rotterdam. Elders in de wereld werden bestaande vestigingen uitgebreid. Bovendien werd het nieuwe hoogspanningslaboratorium, wereldwijd het grootste commercieel opererend laboratorium in zijn soort, officieel in gebruik genomen. Ook is er opnieuw geïnvesteerd in verbetering van de interne processen, onder andere op het gebied van project- en accountmanagement, leiderschap en andere opleidingen.