economie

14 jul 2010, 10:10

Volop kansen voor Noord-Nederlandse bedrijfsleven in off-shore windenergie

Het Duitse bedrijfsleven is zeer geïnteresseerd in Nederlandse bedrijven die actief willen worden in de off-shore windenergie. Niet in de eerste plaats bij de productie of plaatsing van de windmolens zelf – daar zijn ze in Duitsland zelf in gespecialiseerd –als wel wat betreft het onderhoud, beheer en andere activiteiten rond off-shore windenergie. Dat was een van de belangrijkste conclusies van een unieke ontmoeting tussen het Noord-Nederlandse en Duitse bedrijfsleven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het betrof een Kennistour Offshore Windenergie naar het Duitse Wilhelmshaven. Belangrijke Noord-Nederlandse bedrijven kregen er uitvoerig toelichting over de marktmogelijkheden voor windenergie in Duitsland. Zoals bekend is Duitsland in Europa voorloper op het gebied van windenergie. Tijdens de bijeenkomst stond de vraag centraal of Nederlandse bedrijven ook kunnen gaan profiteren van ingrijpende plannen op het gebied van windenergie voor de kust. Het antwoord op deze vraag aan het eind van de dag luidde volmondig: ‘Ja!’.

Kennistour
In totaal twintig ondernemers waren afgekomen op de Kennistour, die was georganiseerd door Syntens en het maritiem kenniscentrum Mariko in Leer. Tijdens deze dag werden de kansen en mogelijkheden bekeken die zich voordoen in de offshore windenergie. Tijdens deze dag konden Nederlandse bedrijven contacten leggen en onderzoeken of de offshore windenergie in de toekomst voor hen wat kan opleveren. Tot de deelnemers behoorden een aantal belangrijke Noord-Nederlandse ondernemers. ’s Morgens was er eerst een oriënterend bezoek bij het bedrijf Wiking, dat gespecialiseerd is in het vervoer van werknemers van en naar offshore locaties. ’s Middags was er een bijeenkomst bij DEWI, een Duits kenniscentrum voor windenergie.

Kansen Nederlands MKB
‘Nederlandse bedrijven kunnen echt heel erg veel betekenen voor de Duitse windindustrie. Het is beslist niet zo dat Duitse bedrijven elkaar onderling het werk zouden gunnen. Integendeel: tijdens deze dag werd zeer duidelijk gemaakt dat Nederland specialiteiten heeft die ze daar niet zo kennen. En daar is in Duitsland dus heel erg veel belangstelling voor. Er ligt een grote uitdaging voor het Nederlandse bedrijfsleven in Duitsland.’ Dat betoogt Dirk Jan Hummel, innovatieadviseur van Syntens en medeorganisator van de ontmoeting.
Volgens Dirk Jan Hummel zijn er zulke ingrijpende plannen en ambities in Duitsland op het gebied van de off-shore windenergie, dat er veel maritieme innovaties nodig zijn om voorziene logistieke en andere problemen op te lossen. In Duitsland acht men Nederlanders daarin hoog omdat men hier ervaring heeft met onderhoud, beheer en het oplossen van maritieme logistieke problemen.

Vervolgbijeenkomst oktober
Afgesproken is dat de Nederlands-Duitse ontmoeting een vervolg gaat krijgen. In oktober komt er een kennismatch in Oldenburg en mogelijk ook een tweede in Emden. Duitse bedrijven wisselen dan informatie uit met Nederlandse bedrijven over projecten die voor alle partijen interessant kunnen zijn.