economie

23 feb 2010, 09:09

VNO-NCW Noord: "Val van het kabinet kan grote gevolgen voor het Noorden hebben"

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord vindt de val het kabinet Balkenende IV teleurstellend en onverantwoord. 'Juist in deze tijd van economische tegenwind dreigen belangrijke beslissing te worden uitgesteld. Sectoren die zwaar in de problemen zitten, zoals bijvoorbeeld de bouw, blijven hierdoor in de kou staan', stelt de organisatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens VNO-NCW Noord kan de val grote gevolgen voor het Noorden hebben. Projecten die onder de crisis- en herstelwet vallen - onder andere het knooppunt Joure, Traverse Harlingen en de Zuidelijke ringweg Groningen - lopen mogelijk vertraging op. Ook vreest VNO-NCW Noord voor vertraging bij de verdubbeling van de N33, de weg tussen Assen en de Eemshaven. Hierover was door de provincie en het Rijk overeenstemming bereikt, maar de afspraken zijn niet bekrachtigd in een bestuursovereenkomst. Nu het kabinet gevallen is, is het onduidelijk of dit nog doorgaat.