economie

02 feb 2009, 09:09

VNO-NCW Noord roept overheden op betalingstermijnen te bekorten

Ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord heeft de noordelijke gemeente- en provinciebesturen opgeroepen hun betalingstermijnen te bekorten. Vanwege de economische crisis krijgen veel bedrijven problemen met hun liquiditeit en daarom is het van belang dat facturen zo snel mogelijk betaald worden. VNO-NCW Noord heeft alle colleges van B&W en Gedeputeerde Staten in Noord-Nederland per brief gewezen op hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever in deze.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

VNO-NCW Noord ontvangt regelmatig meldingen van ondernemers die te maken hebben met overheidsorganen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen overschrijden. Daarom is een oproep gedaan aan de noordelijke overheden om te inventariseren welke betalingstermijnen binnen hun organisatie gangbaar zijn. Hierbij is de bestuurders gevraagd deze termijnen zoveel mogelijk te bekorten.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft inmiddels bij monde van burgemeester Van Mastrigt toegezegd alles in het werk te stellen om de betalingstermijnen terug te brengen naar 2 weken. VNO-NCW Noord heeft goede hoop dat vele noordelijke overheden dit voorbeeld zullen volgen.

Begin januari heeft VNO-NCW Noord de website www.meldpuntkredietcrisis.nl geopend om te inventariseren tegen welke problemen ondernemers aanlopen als gevolg van de kredietcrisis. Uit de tientallen reacties blijkt dat veel bedrijven enerzijds te maken hebben met een teruglopend aantal klanten en anderzijds ervaren dat het verkrijgen van kredieten moeilijker is geworden. Op basis van de voorbeelden uit de praktijk zoekt VNO-NCW Noord naar manieren om de knelpunten zoveel mogelijk op te lossen.