economie

29 jan 2009, 09:09

VNO-NCW Noord: overheden moeten sneller betalen

Ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord roept de noordelijke gemeente- en provinciebesturen op hun rekeningen zo snel mogelijk te betalen. Vanwege de economische crisis krijgen veel bedrijven problemen met hun liquiditeit en daarom is het van belang dat facturen zo snel mogelijk betaald worden. VNO-NCW Noord heeft alle colleges van B&W en Gedeputeerde Staten in Noord-Nederland per brief gewezen op hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

VNO-NCW Noord ontvangt regelmatig meldingen van ondernemers die te maken hebben met overheidsorganen die de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen overschrijden. Daarom is een oproep gedaan aan de noordelijke overheden om te inventariseren welke betalingstermijnen binnen hun organisatie gangbaar zijn. Hierbij is de bestuurders gevraagd deze termijnen zoveel mogelijk te bekorten.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft inmiddels bij monde van burgemeester Van Mastrigt toegezegd alles in het werk te stellen om de betalingstermijnen terug te brengen naar 2 weken. VNO-NCW Noord heeft goede hoop dat vele noordelijke overheden dit voorbeeld zullen volgen.