economie

08 apr 2010, 10:10

VNO-NCW Noord: ’Noordelijke bevolking verder dan bestuurders denken over één noordelijke provincie’

Onder de bevolking in het Noorden is draagvlak voor het samenvoegen van Drenthe, Friesland en Groningen tot één noordelijke provincie. Dit blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, uitgevoerd in opdracht van VNO-NCW Noord. Meer dan de helft van de noorderlingen is voorstander van het samenvoegen tot één noordelijke provincie (53%), slechts eenderde is tegen (36%). De resterende 11% is neutraal, wat betekent dat een meerderheid van bijna tweederde van de noorderlingen geen bezwaar ziet in het samenvoegen van de provincies. Uit de peiling blijkt dat de bevolking beseft dat de culturele verschillen tussen de drie

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

noordelijke provincies na samenvoeging zullen blijven bestaan. Een meerderheid van 66% denkt dat iedere regio zijn eigen cultuur binnen één grote provincie zal behouden. “Bestuurlijke vernieuwing leidt niet tot verlies van de culturele identiteit”, aldus directeur Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord.

“De bevolking is verder dan de bestuurders denken”, aldus Zwiers. “De provincies kunnen zich niet langer verschuilen achter het feit dat de bevolking niet achter het samenvoegen tot één noordelijke provincie zou staan.”

Voor de burger is een krachtige regio van belang. Een sterk Noorden dat beter in staat is om de regio te versterken, nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en meer invloed kan uitoefenen in Brussel.

Uit de peiling blijkt dat deze voordelen van samenvoeging ieder afzonderlijk geen duidelijke steun van de bevolking krijgen. Het zijn echter de combinatie van argumenten en het feit dat de culturele verschillen altijd zullen blijven bestaan die er voor zorgen dat er royaal draagvlak onder de noordelijke bevolking is voor het samenvoegen van de drie noordelijke provincies.