economie

11 dec 2008, 07:07

VNO-NCW Noord: Blauwestad ten onrechte in kwaad daglicht geplaatst

VNO-NCW Noord vindt het onterecht dat politieke discussies over gevolgde procedures rond Blauwestad, het belang en het succes van het project dreigen te overschaduwen. Blauwestad is een diepte-investering die nu al zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor de regio Oost-Groningen. Een project van een dergelijke omvang vergt een lange adem en het vermogen verder vooruit te kijken. Daarom is het zaak ook in economisch mindere tijden vast te houden aan het concept de Blauwestad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Blauwestad is een uniek project in Nederland dat tot stand is gekomen door publieke en private partijen die bereid waren hun nek uit te steken. Eind november werd bekend dat de werkgelegenheid in omliggende dorpen stevig in de lift zit door de komst van tientallen banen. Daarnaast is ook de kavelverkoop gestegen, ondanks de recente negatieve publiciteit. De Blauwestad geeft het platteland in het Oldambt een nieuwe economische basis. Een spectaculair en maatschappelijk relevant landschapsproject dat een dam opwerpt tegen een dreigende leegloop.

Het risico is niet denkbeeldig dat de publieke uitingen van zorg over de Blauwestad een self fulfilling prophecy worden. Daar is niemand bij gebaat: de regio noch de provincie noch de markt. Een langlopend project als de Blauwestad druist tegen de tijdgeest in.
Het is een noodzakelijke impuls voor de emancipatie van het gebied en draagt bij aan de regionale economie. De integratie van dit nieuwe woongebied – want dat is het - binnen de bestaande omgeving bepaalt het lange termijn succes. Dat zijn geen dagkoersen.