economie

25 jul 2001, 00:12

Vier miljoen subsidie voor ‘kraamkamer’faciliteiten life sciences

De Life Sciences sector in Groningen krijgt een forse impuls. Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Stichting Biodrome een subsidie van vier miljoen gulden toegekend. Het geld is bestemd voor de inrichting van ‘incubator’ of ‘kraamkamer’ faciliteiten voor startende ondernemingen in de life sciences sector. Met de inrichting van de incubatorfaciliteiten op het Zernike Science Park en bij het AZG is in totaal een bedrag van rond de 28 miljoen gulden gemoeid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stichting Biodrome is een gezamenlijk project van het Academisch Ziekenhuis, de Rijksuniversiteit, de NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland en de gemeente Groningen.
Tot life sciences worden activiteiten gerekend die betrekking hebben op biologie, bio-technologie, biochemie en bio-farmica. Er wordt gedacht aan toepassingen in onder meer geneeskunde en gezondheidszorg, milieu, industriële productie, voedings- en genotsmiddelen, landbouw, apparatuur en ICT. Het Ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van het Actieplan Life Sciences 2000-2005 de organisatie BioPartner in het leven geroepen als uitvoeringsorganisatie. Doelstelling is het aantal starters in de life sciences-sector te vergroten
Een van de onderdelen van het plan is verspreid over Nederland een zestal BioPartner Centers in te richten die adequate huisvesting aan startende life science bedrijven bieden. Dat gebeurt in plaatsen met een goede kennisinfrastructuur op het gebied van de life sciences. Deze BioPartner Centers zijn huisvestingslocaties waar startende bedrijven in de life sciences hoogwaardige kantoor- en laboratoriumruimtes kunnen huren en waar ze een aantal faciliteiten kunnen delen. Een BioPartner Center blijft in principe minimaal tien jaar functioneren. De aanvraagprocedure liep tot en met december 2000. In totaal is er nu 25,5 miljoen gulden toegewezen aan de volgende zes locaties: Wageningen, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Maastricht en Groningen.
Via Biopartner is alleen subsidie verleend op de laboratoriumfaciliteiten en op de gemeenschappelijke voorzieningen. Met het totale project is 28 miljoen gemoeid. Voor de verder financiering is onder meer een subsidieaanvraag ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (Kompasgelden).