economie

20 jul 2010, 09:09

Verzuimbegeleiders ingezet om vroegtijdig schoolverlaters te bestrijden

Op de scholen voor AOC en MBO in de stad komen speciale verzuimbegeleiders om het vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Het doel is per jaar tien procent minder schoolverlaters.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Afgelopen tijd was het doel ook al om het aantal schoolverlaters met tien procent te doen dalen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Toch wil de gemeente het hoge ambitieniveau van een jaarlijkse vermindering van tien procent voortzetten.

De prioriteit ligt bij de MBO’s en de AOC’s omdat daar de uitval het grootst is. Speciale verzuimbegeleiders gaan bij de AOC’s en MBO’s langs.