economie

06 feb 2012, 10:10

Verwarming uit: koude Groningers opgevangen in verzorgingshuis

In de wijk Selwerd in Groningen is door een storing in een centraal ketelhuis de verwarming uitgevallen. Kleumende bewoners krijgen nu opvang in een Verzorgingshuis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Afgelopen nacht is in de wijk Selwerd een waterleiding gesprongen in het ketelhuis. Hierdoor is de blokverwarming in woningen van woningcorparatie De Huismeesters in deze wijk uitgevallen.

Opvang bewoners

‘De Huismeesters’ laat weten het uitermate vervelend te vinden dat juist met deze extreme kou de verwarming het laat afweten. Voor gedupeerden is opvang geregeld in Huize Patrimonium aan de Beukenlaan 36. Hier zijn ook medewerkers van De Huismeesters aanwezig om vragen te beantwoorden en bewoners op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen. Alle bewoners worden schriftelijk geïnformeerd.

Herstelwerkzaamheden

Medewerkers van De Huismeesters zijn op dit moment druk bezig met het herstellen van de waterleiding. De verwachting is dat de verwarming in de loop van de middag weer werkt.

Actuele informatie staat op  www.dehuismeesters.nl.