economie

28 aug 2009, 10:10

Vakorganisaties en AVEBE eens over plan verlaging arbeidskosten

De vakorganisaties en AVEBE zijn het gisteren eens geworden over een pakket aan maatregelen om de recessie het hoofd te bieden. Met name is gesproken over de manier waarop op de arbeidskosten zal worden bespaard. De huidige CAO, die nog doorliep tot 1 januari 2010, is opengebroken en is vervangen door de nieuwe CAO en loopt nu van 1 september 2009 tot 1 januari 2011.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


In de nieuwe CAO is afgesproken dat er in ieder geval tot 1 augustus 2010 geen salarisverhoging plaatsvindt. Daarna alleen indien de omstandigheden structureel verbeterd zijn.

Verder zijn er goede afspraken gemaakt over hoe de medewerkers flexibeler over de locaties, in andere functies en over afdelingen heen, kunnen worden ingezet. Ook kunnen medewerkers worden ingezet op jaaruren, zodat zij in sommige periodes minder uren per week kunnen worden ingezet en in andere periodes meer uren per week kunnen worden ingezet.

Alle medewerkers zullen in de genoemde periode 8 dagen meer gaan werken, zonder loonbetaling.

Ook zijn vakorganisaties en AVEBE het eens geworden over het versneld afbouwen van de oude saldi aan vakantiedagen.

Het afgesproken pakket zal leiden tot behoorlijke besparingen op de arbeidskosten, met name op inhuurkrachten en uitzendwerk. De ingezette kostenbesparingen op andere fronten en de opschorting van een groot deel van de investeringen blijven van kracht.