economie

05 sep 2011, 11:11

Uitspraak Raad van State in zake RWE “bevestigt lijn provincie Groningen”

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen is tevreden met de beslissing door de Raad van State over de bouwstop bij RWE.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen heeft vrijdagmiddag kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State over de aangevraagde bouwstop voor de elektriciteitscentrale van RWE. De uitspraak bevestigt de Provincie in haar ingezette lijn. Dit betekent dat ze verder gaat met het voorbereiden van een gedoogbeschikking. De verwachting is dat het college van GS hierover uiterlijk 20 september een besluit neemt.

Woensdag 24 augustus jl. vernietigde de Raad van State (RvS) de Natuurbeschermings-wetvergunning voor de realisatie van de centrale in de Eemshaven. Tegen deze vergunning waren 24 bezwaren ingediend. Negentien daarvan zijn niet gehonoreerd. Op vijf punten moet de vergunning worden aangepast. Naar aanleiding van de vernietiging van de Natuurbeschermings-wetvergunning hebben milieuorganisaties de Raad van State verzocht op te treden tegen de voortgang van de bouw van RWE en een bouwstop af te dwingen.

GS van Groningen constateren dat er momenteel geen activiteiten plaatsvinden die nadelig zijn voor de natuur. Dinsdag a.s. vindt over de stand van zaken rond de bouw van de centrale een Statencommissie Mobiliteit en Energie plaats.