economie

19 sep 2018, 11:11

‘Treinreis Amsterdam-Groningen half uur korter’

De reistijd tussen Amsterdam en Noord-Nederland kan met 30 minuten omlaag. Dat stellen de gezamenlijke noordelijke provincies in reactie op de gisteren gepresenteerde Miljoenennota.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het noorden roept de Tweede Kamer op om extra middelen vrij te maken om de treinreis Amsterdam-Groningen te bekorten. Voor 2030 moeten Assen, Groningen en Leeuwarden volgens het Noorden bereikbaar zijn met snelle treinen.

 

 Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, pleit als voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op Prinsjesdag voor de grootste reistijdwinst van het openbaar vervoer in Nederland. ‘Een kortere reistijd over het spoor naar Noord-Nederland is al jaren een wens van de reiziger en goederenvervoerders. Daarnaast is een snelle verbinding met het noorden noodzakelijk om de druk op de Randstad te verminderen en tevens biedt een snellere verbinding van Amsterdam richting Hamburg economische kansen voor heel Nederland.’

 

Op korte termijn kan al gestart worden met de inzet van snelle treinen ’s ochtends vroeg en ’s avonds zonder tussenstops. In de dagelijkse dienstregeling kan al in 2023 een kwartier tijdwinst worden behaald tussen Amsterdam en Zwolle door onder andere snelle treinen 200 km per uur te laten rijden op de Hanzelijn en 160 km per uur op de Flevolijn.

 

De investering kan gehaald worden uit de extra middelen die het kabinet beschikbaar stelt om een inhaalslag te maken op het gebied van infrastructuur en openbaar vervoer. Het spoor richting Zwolle kan beter benut worden door langeafstandstreinen en sprinters.

 

Boven Zwolle moet vervolgens gekeken worden naar optimalisatie van het bestaande spoor, zodat ook op de trajecten richting Leeuwarden, Assen en Groningen de reistijd met een kwartier wordt verkort, in totaal een reistijdwinst van 30 minuten.

 

Andere noordelijke wensen

 

Het Rijk wordt tevens door Noord-Nederland opgeroepen om de energie die er is om de regionale opgaven met Regiodeals aan te pakken niet verloren te laten gaan. De regio-envelop is zwaar overtekend, de opgaven blijven. Er zijn opgeteld voor 1,3 miljard euro aan voorstellen voor Regiodeals ingediend.

 

De provincies in Noord-Nederland willen onder andere gezamenlijk aan de slag met de transitie naar natuurinclusieve landbouw die aansluit op de visie van LNV die begin september is uitgebracht en het aanpakken van krimp.

 

In 2019 is het budget van de eerste tranche 200 miljoen. Het budget van de regio-envelop is dus onvoldoende om dit te gaan financieren. Noord-Nederland roept het Rijk op om zijn middelen te investeren in deze regio die concreet bijdraagt aan de realisatie van nationale doelstellingen. Bij de toekenning van de eerste tranche ontbrak het noorden.

 

Met het honoreren van diverse sterke noordelijke Regiodeals, zoals de Regiodeal over natuurinclusieve landbouw, kan de balans hersteld worden.