economie

16 dec 2009, 17:05

Tonnen in kenniseconomie Groningen

De gemeente Groningen steekt ruim 900.000 euro in vier projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van de kenniseconomie in Groningen. De projecten spelen zich af op het gebied van energie, Healthy Ageing en het moet zorgen van stimulatie van kennisintensief ondernemerschap. Dat zijn speerpunten binnen het gemeentelijk economisch beleid, waarin staat dat Groningen zich de komende jaren extra in zal zetten op de kennisclusters (Groene) Energie en Gezond oud worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij alle projecten is een bijdrage van de gemeente Groningen noodzakelijk om ook financiering vanuit andere bronnen toegekend te krijgen, zoals overheden, kennisinstellingen en fondsen.
De vier initiatieven zullen op korte termijn extra arbeidsplaatsen opleveren. Maar de verwachting is dat de projecten ook op de langere termijn van wezenlijk belang voor de noordelijke economie en arbeidsmarkt zullen zijn.

Het bedrag wordt geïnvesteerd in de volgende projecten:

Flexigas ( € 304.027)
Binnen dit project gaat een samenwerkingsverband van 12 bedrijven en 6 kennisinstellingen uit Noord-Nederland gezamenlijk werken aan een betere economische positionering van biogas in de gaswaardeketen. Op korte termijn zal dit 58 nieuwe hoogwaardige banen opleveren.

PASKON (€ 250.000)
Het Programma Actief Stimuleren Kennisintensief Ondernemerschap Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de provincie en gemeente Groningen. Inzet is het begeleiden van afgestudeerde startende ondernemers om zo de slagingskansen en groeimogelijkheden van kennisintensief ondernemen, onder andere in de sectoren Energie en Healthy Aging, te verbeteren. Hierbij zal ook stevig samengewerkt worden met het bedrijfsleven. De verwachting is dat dit tussen de 100 en 200 extra arbeidsplaatsen zal opleveren.

Consortium Medische Technology (€ 200.000)
Dit project stelt onderzoekers van de RUG/UMCG in staat om voor een nieuwe vinding het bewijs te leveren dat deze werkt. Het project stelt middelen beschikbaar voor het uitvoeren van experimenten, inhuren van experts, aanschaf van materiaal en gebruik van laboratoria. Dit alles in samenwerking met regionale kleine en middelgrote bedrijven. Dit project levert 95 nieuwe arbeidsplaatsen op, met name in het midden en kleinbedrijf.

Flexines (€ 150.000)
Dit project van de Hanzehogeschool richt zich op het ontwikkelen van toepassingen voor een duurzame energiehuishouding waarbij de gebruiker tegelijkertijd producent kan zijn. Op korte termijn zal dit 10 nieuwe hoogwaardige banen opleveren, waaronder een aantal promovendi.