economie

19 okt 2011, 09:09

Tijdelijke stoplichten op N33 bij knooppunt Noordbroek

Op de noordelijke kruising van het knooppunt Noordbroek (kruising A7/N33) worden vanaf half november door Rijkswaterstaat tijdelijk verkeerslichten geplaatst. Reden van deze maatregel is de toenemende verkeersdrukte op dit punt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens de spits is hier sprake van wachtrijen, die een aanzienlijke vertraging opleveren. Daarnaast is de huidige situatie in toenemende mate verkeersonveiliger. De plaatsing van de verkeerslichten moet de veiligheid ten goede komen.

 

Het gaat om een tijdelijke maatregel, de verkeerslichten worden uiteindelijk vervangen door een klaverblad. Het toekomstige klaverblad maakt deel uit van het ontwerp voor de verdubbeling van de N33 (Assen-Zuid - Zuidbroek). Hiermee zal Rijkswaterstaat een afdoende oplossing - qua veiligheid en doorstroming - gaan bieden voor de toekomstige gebruikers.