economie

31 jan 2019, 09:09

TenneT bouwt hoogspanningsstation in Eemshaven voor transport windenergie

TenneT bouwt hoogspanningsstation in Eemshaven voor transport windenergie

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT is begonnen met het versterken van het elektriciteitsnet in Eemshaven voor transport van duurzame elektriciteit. Er wordt een compleet nieuw 110 kV hoogspanningsstation gebouwd, Eemshaven Midden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit hoogspanningsstation wordt met een 7 kilometer lange ondergrondse kabelverbinding verbonden met het (bestaande) hoogspanningsstation Eemshaven-Robbenplaat voor aansluiting op het regionale en landelijke elektriciteitsnet.

Het nieuwe hoogspanningsstation is noodzakelijk voor het transport van duurzame stroom op en rond de Eemshaven. De komende jaren komen er steeds meer windmolens in het gebied, waarmee de behoefte aan transportcapaciteit sterk toeneemt.

Starthandeling

Op 8 februari zal Nienke Homan, de gedeputeerde Energie en Energietransitie van de provincie Groningen, het eerste stuk vloer van het nieuwe hoogspanningsstation storten. Zij doet dit samen met vertegenwoordigers van TenneT, Enexis Netbeheer en aannemer Omexom.