economie

12 jul 2014, 09:09

Synergon Winschoten: Salarissen worden gewoon betaald

Het werkvoorzieningschap Synergon in Winschoten heeft voldoende middelen om salarissen gewoon uit te betalen. Er is dan ook geen sprake van acute geldnood.Dat laat het bedrijf zaterdagmorgen weten in een verklaring. Aanleiding daarvoor vormt een perspublicatie volgens welke Synergon zo weinig geld zou hebben dat er onmiddellijk drie miljoen euro nodig is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De directie laat weten dat er in deze publicatie enkele zaken door elkaar worden gehaald. Synergon staat er niet slecht voor, en ook is er voldoende vermogen. Alleen is veel van dat vermogen onroerend goed, en om de liquiditeitspositie te verbeteren is een aanvraag ingediend bij de Bank der Nederlandse Gemeenten.

 

In een verklaring meldt Synergon onder meer:

 

“Zoals bekend, laten de rijkssubsidies voor de sociale werkvoorziening de laatste jaren een dalende trend zien. De komende jaren zet deze trend door. Mede hierdoor is het eigen vermogen van Synergon afgenomen. Bovendien zit vrijwel het gehele resterende eigen vermogen in onroerend goed en is dus niet liquide. Hierdoor voorziet Synergon in de toekomst een tekort aan liquiditeit. Om dit te voorkomen wordt er bij de Bank der Nederlandse Gemeenten een krediet aangevraagd. Er wordt dus geen extra geld gevraagd aan de eigenaren van Synergon (de gemeenten Oldambt, Pekela en Bellingwedde).”

 

 

Ed Scherbeyn, directeur van Synergon: “Ik betreur het dat een vertrouwelijke adviesaanvraag aan onze ondernemingsraad bij de krant terecht is gekomen en voor veel onrust heeft gezorgd. Daar is helemaal geen reden voor. In het kader van onze bedrijfsvoering wordt bij de bank een krediet aangevraagd. Synergon heeft momenteel slechts nog een betrekkelijk kleine restlening afgezet tegen de omvang van het bedrijf. Verhalen dat de medewerkers niet meer worden uitbetaald, raken kant noch wal. De salarissen worden gewoon betaald”.