economie

12 jul 2001, 00:12

Symposium over uittocht jongeren uit Noorden op 5 juli

De Rijksuniversiteit Groningen en de FNV werken eendrachtig samen bij het organiseren van een symposium over de vraag hoe de uittocht van talentvolle jongeren uit het Noorden naar de Randstad gestaakt kan worden. Het symposium is op 5 juli.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Trekken hoogopgeleiden weg uit het Noorden terwijl het bedrijfsleven ze nodig heeft? Of is het Noorden voor de jongeren niet aantrekkelijk genoeg om er te blijven wonen en werken? Moet de stichting ├╝berhaupt doorgaan met haar missie om alle goed opgeleide jongeren van het Noorden te behouden voor het Noorden? Om inzicht te krijgen in deze vragen organiseert stichting The Workparade (een initiatief van de FNV) een symposium. Op 5 juli aanstaande van 09.30 uur tot 13.00 uur, in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.
Stichting The Workparade heeft als kerndoel om alle goed opgeleide jongeren uit het Noorden te behouden voor het Noorden. Men roept dat bedrijven in het Noorden staan te springen om deze jongeren en dat diezelfde jongeren wegtrekken. Er zijn echter geen concrete gegevens bekend die deze uitspraken onderschrijven. De stichting kan haar missie alleen volbrengen wanneer zij helder heeft wat het probleem daadwerkelijk is.
De stichting is onlangs een samenwerkingsverband met het Centrum voor Arbeid en Beleid, de Faculteit Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en de afdeling Communicatie van de Hanzehogeschool aangegaan. Studenten van de faculteit Sociologie zijn nu bezig met een verkennend onderzoek. Dit onderzoek richt zich o.a. op de aanwezigheid van braindrain, mogelijke spanningen op de arbeidsmarkt die dit met zich meebrengt en de beleving van het imago van het Noorden. Het onderzoek zal zich in eerste instantie tot jongeren op HBO - en academisch niveau beperken.