economie

07 jul 2010, 09:09

Steeds meer waardering voor ondernemersklimaat in stad

Het ondernemersklimaat in de stad wordt steeds beter gewaardeerd. Het rapportcijfer is gestegen van een 6,4 in 2005 naar een 6.8 in 2009. Daarmee is de waardering even hoog als het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de meeste onderdelen rond ondernemersklimaat heeft de gemeente Groningen gelijk of beter gepresteerd dan de andere steden van de G31. De gemeentelijke dienstverlening krijgt een 6,5; in 2005 was dat nog een 5,8. “Ondernemers zijn het meest te spreken over het nakomen van afspraken van de gemeente”, aldus de onderzoekers. De gemeente Groningen scoort verder goed op onderdelen als de tijdsduur voor het aanvragen van bouw- milieu- en parkeervergunningen.

Daarnaast scoort de gemeente ook goed op het gebied van startersbeleid, arbeidsmarktbeleid, toeristisch beleid en bij het ontwikkelen van bedrijfslocaties. Het gemeentelijk economisch beleid omtrent de economische crisis wordt door de ondernemers met een 6,0 beoordeeld. Dat is hoger dan het gemiddelde in andere steden.

Deze goede resultaten wil de gemeente ook de komende jaren op niveau houden en verder verbeteren. Het economisch beleidsplan van de gemeente Groningen ‘G-Kracht’, zet onder andere in op accountmanagement waarin de vraag van de ondernemer centraal staat. Door actief bij bedrijven op bezoek te gaan en een gemeentebrede dienstverlening aan te bieden, moet het contact met ondernemers steeds beter worden en daarmee bijdragen aan een nog beter ondernemersklimaat.