economie

13 feb 2003, 00:12

Steeds meer Groningse ondernemers vragen SNN om subsidie

Het aantal Groningse ondernemers dat het afgelopen jaar een beroep heeft gedaan op de subsidieregelingen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), is toegenomen, ondanks de stagnerende economische groei.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In totaal kwamen in 2002 bij de Uitvoeringsorganisatie van het SNN uit het hele noorden 1.008 aanvragen binnen, tegen 878 het jaar ervoor. Het aantal regelingen is uitgebreid met de nieuwe Loonkostenpremieregeling: LPR 2002. In het afgelopen begrotingsjaar is voor een totaalbedrag van 50,6 miljoen euro subsidie aangevraagd, te betalen uit middelen van het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie, te weten het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Met de totstandkoming van de LPR kent het SNN in 2003 zes subsidieregelingen. De meeste belangstelling is er voor de NIOF, waarvoor in totaal 603 aanvragen werden ingediend. Deze is gericht op de stimulering van activiteiten op het gebied van innovatie, export en marketing bij het MKB. Van de subsidie kan een extern adviseur worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek of het opstellen van een marketingplan. In 2002 is voor 9,6 miljoen euro aan NIOF-subsidies aangevraagd, waarvan inmiddels ruim 6 miljoen euro subsidie kon worden toegekend.
Het meeste geld ging om in de regelingen voor vestigings- en uitbreidingsprojecten in het kader van de IPR, LPR en INS. Het ging daarbij om een bedrag van ca. 35 miljoen euro. De nieuwe Loonkostenpremieregeling bestaat sinds enkele maanden, inmiddels zijn de eerste 5 aanvragen hiervoor binnengekomen. Met de LPR kunnen loonkosten van nieuwe arbeidsplaatsen worden gepremieerd, die met een initieel (investerings)project gepaard moeten gaan. Bij toekenning van de LPR-premie wordt uitgegaan van een percentage van de loonkosten in plaats van een percentage van het investeringsbedrag. De regeling is met name geschikt voor bijzonder arbeidsintensieve ondernemingen. Het ontvangen van zowel een LPR- als een IPR-premie over hetzelfde (initiƫle) project is overigens niet mogelijk.
Voor de regeling Human Resource Management (HRM) kwamen over 2002 106 aanvragen binnen. De relatief jonge regeling van het SNN kent subsidies toe voor projecten die tot doel hebben het personeelsmanagement te professionaliseren. Over 2002 kwam voor 1,1 miljoen euro aan aanvragen binnen, waarvan inmiddels al tweederde deel is toegekend.
De subsidieregeling Kwaliteitsinvesteringen in de Toeristische Sector (KITS) is bestemd voor de recreatieve sector. Onder meer hotels, kampeerterreinen en jachthavens in de drie noordelijke provincies kunnen ervoor in aanmerking komen. Ook agrarische ondernemers die voor minimaal 1.225 uren op jaarbasis een toeristische onderneming drijven, kunnen een beroep doen op de KITS-regeling. Het afgelopen jaar zijn er precies 100 aanvragen binnengekomen met een totaalbedrag van 3,8 miljoen euro aan aangevraagde subsidie.