economie

10 apr 2012, 21:09

Steeds meer Groningers gaan slimmer naar hun werk; Belastingdienst ook

Steeds meer mensen in Groningen en de rest van het Noorden gaan slimmer reizen naar hun werk. In totaal zijn er sinds gisteren 30.000 werknemers in het hele Noorden die meedoen aan een nieuw systeem van slimmer reizen, doordat hun bedrijf een mobiliteitscontract afsloot. Ook de Belastingsdienst in de DUO-toren heeft zich er gisteren bij aan gesloten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Belastingdienst/Noord is aangehaakt bij Ga slimmer reizen & werken. Directeur Douwe van der Werff ondertekende op 10 april het convenant Mobiliteitsmanagement Regio Groningen-Assen. Belastingdienst/Noord is gevestigd in het nieuwe markante gebouw – ‘de DUO-toren’ - aan de A7 nabij het nieuwe treinstation Europapark.


Volgens Van der Werff is de ondertekening van het convenant een logische vervolgstap van de Belastingdienst. "Het nieuwe gebouw, waar we samen met DUO in gehuisvest zijn en de omgeving nabij het station, biedt een uitstekende kans om slimmer te reizen en te werken. Voor ons is het belangrijk dat werknemers minder reistijd kwijt zijn. We gaan graag samen met de werknemers kijken hoe we uit de file kunnen blijven."


Volgens de heer Van der Werff zal Belastingdienst/Noord zich vooral gaan richten op het stimuleren van de e-fiets, de trein en thuiswerken. Door middel van een mobiliteitsscan wordt gekeken welke kansen er liggen op het gebied van slim werken en slim reizen. Daarin wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de wensen van de werknemers en zal samenwerking worden gezocht met DUO.
De Belastingdienst in Groningen bestaat uit Belastingdienst/Noord, Douane, Facilitaire Dienst, BelastingTelefoon, Rijks Audit Dienst en FIOD. In totaal werken ruim 1.000 Belastingdienst-medewerkers in het nieuwe pand aan de Kempkensberg.


Duurzaam en omgevingsbewust handelen


Met de ondertekening van Belastingdienst/Noord telt de regio nu 29 convenantpartners. Deze organisaties hebben gezamenlijk 30.019 werknemers. De heer Albert Bruins Slot, bestuurslid VNO-NCW noord en lid van het Platform Mobiliteitsmanagement, is verheugd over de ondertekening van Belastingdienst. "We zien dat grote bedrijven graag meedenken over hun eigen bereikbaarheid, zo ook Belastingdienst. En echt niet alleen om kosten te besparen, maar zeer zeker ook vanuit het oogpunt duurzaam en omgevingsbewust handelen." Over het gebied Europapark en nabij omgeving is Bruins Slot helder: "Een dynamische omgeving voor bedrijven met goede mogelijkheden om slimmer te reizen." Hij doelt hiermee op het Centraal Station, treinstation Europapark en de aanleg van een directe verbinding met P+R Europapark.


Achtergrond


In de regio Groningen-Assen ondertekenen werkgevers het convenant Mobiliteitsmanagement. Doel hiervan is samen met werkgevers en overheden te komen tot concrete en niet-vrijblijvende afspraken om de bereikbaarheid (en daarmee ook de leefbaarheid) van de regio op peil te houden en waar het kan te verbeteren. Onder het motto Ga slimmer reizen & werken, werken overheden en het bedrijfsleven samen om 5% auto’s uit de spits te halen.