economie

26 jun 2008, 10:10

Startende ondernemers vanuit uitkeringsituatie begeleid door Gronings psychologisch adviesbureau

Het Groningse psychologisch adviesbureau Heller heeft een concept ontwikkeld om mensen die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf beginnen met raad en daad terzijde te staan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2007 hebben 100.000 nieuwe ondernemers zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Fors meer dan in 2006. Het gaat in de regel om zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Een steeds groter deel van de starters begint een eigen bedrijf vanuit een uitkeringssituatie waarbij een belangrijke motivatie is dat zij vanwege een handicap of bijvoorbeeld hun leeftijd moeilijk aan een nieuwe baan komen. Daarnaast beschouwen steeds meer mensen het ontslag als een kans om hun wens in vervulling te zien gaan , nl. het starten van een eigen bedrijf.


Van alle starters is na 5 jaar 60% nog een zelfstandige. Slechts 6% gaat binnen die periode failliet. Dus de overlevingskansen zijn aanzienlijk.

Om de overlevingskansen te vergroten is een goede begeleiding van de starters noodzakelijk. Mensen met een uitkering kunnen, via de uitkeringsinstantie, deze begeleiding krijgen van daartoe gespecialiseerde re-integratiebureaus.


Een van de bureaus is Psychologisch Adviesbureau Heller B.V. uit Groningen. Cliënten bij dit kantoor krijgen op maat gesneden, individuele begeleiding van een ervaren consultant (tevens ex-ondernemer) waarbij verder door workshops ruim aandacht wordt besteed aan 2 belangrijke risico-gebieden bij startende ondernemers te weten : acquisitie en boekhouding.

Afgelopen donderdag 19 juni vond er in de Euroborg Stadion in Groningen een netwerkbijeenkomst plaats voor cliënten van Psychologisch Adviesbureau Heller B.V. waarbij men op een laagdrempelige maar actieve wijze kennis met elkaar kon maken en te netwerken. Daarnaast kregen de deelnemers tips van ervaren ondernemers Eric Sinnema, directeur van Glice International B.V. uit Heerenveen en Mirjam Potjewijd , eigenaar van Bowe Architectuur uit Goutum en werd hun het belang om lid te zijn van netwerkorganisaties zoals Jonge BedrijvenNetwerk (JBN) Groningen, JBN Fryslan en JBN Drenthe verteld.
Een van de belangrijkste tips van de ervaren ondernemers was: blijf netwerken! Dit was ook het advies van Josee Camfferman, die de bijeenkomst leidde. Ook zij gaf aan dat de ondernemer bezig moet blijven om te netwerken om op die manier kansen te creëren en benutten.