economie

25 jun 2009, 08:08

Stad wil komende vijf jaar 3000 banen erbij

Het college van B&W wil het aantal banen in de stad de komende vijf jaar met 3000 laten groeien tot 135.000. Dat blijkt uit het nieuwe economisch meerjarenprogramma met de titel G-Kracht, dat woensdag werd gepresenteerd. De gemeente meent dat het, juist in tijden van economische crisis, belangrijk is te investeren in een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om dit te bewerkstelligen, wordt ingezet op de kennisclusters ‘gezond ouder worden’ en ‘(groene) energie’. Ook krijgt de bestaande bedrijvigheid een impuls en wordt ingezet op het aantrekken van nieuw talent en gastvrijheid van de binnenstad zodat er meer bezoekers komen.

Voor de uitvoering van G-Kracht in 2010 stellen B&W 1.180.000 euro beschikbaar.