economie

11 jul 2016, 11:11

Stad start gesprekken over toekomst van Groningen: The Next City

Stad start gesprekken over toekomst van Groningen: The Next City

De gemeente Groningen werkt aan een nieuwe toekomstvisie. Voordat die op papier komt, wil het stadsbestuur eerst graag de mening horen van zoveel mogelijk betrokkenen. En daarom is de gemeente begonnen aan een serie gesprekken onder het motto: ‘The Next City’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijdagmiddag was er in Het Paleis aan het Boterdiep een bijeenkomst waarvoor ‘belangrijke spelers binnen het economische veld in Groningen’ waren uitgenodigd.

Daaronder vertegenwoordigers van de bedrijvenverenigingen Groningen City Club, VBZO, VBNO en VBGW.

In oktober is er een vervolg-sessie.

 

Onder de noemer Next City wil de gemeente Groningen samen met inwoners, ondernemers, organisaties, specialisten en ‘dwarsdenkers’ plannen maken voor de toekomst van de stad Groningen.

Samen moeten ze een antwoord geven op een vijftal themavragen:

- Hoe moet de stad omgaan met het groeiende aantal inwoners?
- Hoe kan de stad de werkgelegenheid verder laten groeien?
- Hoe houden we de stad leefbaar en aantrekkelijk?
- Hoe moet de energietransitie vorm krijgen?
- Hoe zorgen we dat iedereen meehelpt en er geen verdere verdeeldheid ontstaat?

Discussiebijeenkomsten


Er komen bijeenkomsten waar stadjers over deze vragen kunnen discussiëren. Ook is er de website hoeziejijstad.nl, waarop informatie staat en waar Stadjers hun mening kunnen achterlaten. Na de zomer hoopt het gemeentebestuur keuzes te kunnen maken op basis van wat er allemaal is bedacht. Over deze keuzes mag de stad dan nog een keer meepraten. Begin 2017 moet de nieuwe omgevingsvisie klaar zijn.


De laatste visie op de toekomst van de stad Groningen dateert uit 2008.

 

Meer informatie: zie www.letsgro.nl