economie

18 jul 2012, 11:11

SP: “Gemeente Groningen en Rijk moeten sneller rekeningen betalen aan MKB-bedrijven’

Nu veel bedrijven het erg moeilijk hebben door de economische crisis, heeft het te laat uitbetalen van facturen grote gevolgen voor het Midden- en Kleinbedrijf. Daarom moeten gemeente Groningen, provincie en Rijk het goede voorbeeld geven en waar mogelijk hun nota’s sneller betalen. Dat vindt de fractie van de SP in de gemeenteraad van Groningen. De SP heeft het betalingsgedrag middels schriftelijke vragen bij B en W aanhangig gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat gemeenten nog steeds facturen aan het MKB te laat betalen. 22,5 procent van alle facturen wordt binnen het termijn van 30 dagen betaald, terwijl bij het Rijk 10 procent van alle facturen binnen de 30 dagen termijn betaald worden. De SP is van mening dat overheden bij het betalen van facturen het goede voorbeeld moeten geven en dus ervoor moeten zorgen dat alle facturen binnen 30 dagen te betaald worden.

Uit cijfers van de KvK blijkt dat het aantal faillissementen in januari 2012 met 42 procent is gestegen ten opzichte van januari 2011. Het te laat uitbetalen van facturen kan bij het Midden- en Kleinbedrijf zorgen voor grote financiële problemen en kan daarnaast zorgen voor grote liquiditeitsproblemen.

Uit het onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat de gemeente Groningen een erg slechte score behaald. Niet alleen is de gemeente Groningen de op 6 na slechts betalende gemeente van de 357 onderzochte gemeenten, maar betaald de gemeente Groningen ook nog eens gemiddeld haar facturen 23 dagen te laat. Straks moeten overheden voor elke rekening die zij niet binnen 30 dagen voldoen, een boete betalen van 40 euro plus 8 procent van het factuurbedrag. De nieuwe wet die dat bepaalt is vlak voor het zomerreces door de Tweede Kamer aangenomen.

De SP-fractie is verbaasd over deze resultaten en maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor het Midden- en Kleinbedrijf in Groningen en wil weten hoe zo snel mogelijk aan de 30 dagen termijn voldaan kan worden.