economie

09 feb 2013, 11:11

Snel internet in provincie Groningen ´van belang voor krimpgebieden´

Maandag 11 februari, vandaag, organiseert de provincie Groningen een expertmeeting over snel internet op het platteland. Op dit moment zijn grote delen van het platteland nog aangewezen op internetverbindingen via de telefoonlijn met een beperkte of zelfs ontoereikende capaciteit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit lijkt een groeiend probleem te worden, zo blijkt uit onderzoek van de RUG. Gedeputeerde Marianne Besselink:  "Snel internet is van groot belang voor de leefbaarheid op het platteland. Daarom gaan we met deskundigen en andere betrokkenen in gesprek over de vraag hoe dit te realiseren." De pers is van harte welkom.

Onze economie en samenleving worden steeds afhankelijker van een goede digitale infrastructuur. Juist ook in de krimpgebieden waar de voorzieningen als gevolg van de bevolkingsdaling steeds meer onder druk komen te staan, is het van belang dat ieder bedrijf en iedere bewoner de beschikking kan hebben over snel, betaalbaar en toekomstvast internet. Hierdoor wordt het mogelijk iedere vorm van hoogwaardige communicatie, informatievoorziening en dienstverlening hebben meer en meer bandbreedte nodig.

Uit het rapport van ’Breedband op het platteland’ van Prof. Dr. Strijker, bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling van de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat toegang tot snel internet op het Groningen platteland achterblijft en een groeiend probleem begint te vormen. Grote delen van het platteland zijn aangewezen op internetverbindingen via de telefoonlijn met een beperkte of zelfs ontoereikende capaciteit. Terwijl de behoefte aan datacapaciteit juist toeneemt, ook in relatie tot de ontwikkelingen in de zorg, het onderwijs en kleinschalige bedrijvigheid.


De meeste problemen zijn er op dit moment en worden ook op termijn verwacht, in kleine kernen, buurtschappen en in het buitengebied.