economie

08 sep 2009, 16:04

Smurfit Kappa voldoet nog steeds niet aan norm uitstoot schadelijke stoffen

De fabrikant van papier- en kartonverpakkingen Smurfit Kappa in Bad Nieuweschans voldoet nog steeds niet aan de norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen. Op 16 april kreeg de directie een waarschuwing van de provincie. De uitstoot van twee tijdelijke ketels was boven de norm. Bij een hercontrole bleken de waarden nog niet in orde. De provincie geeft Smurfit Kappa nog ongeveer twee weken om de uitstoot te verminderen. Anders volgt een dwangsom.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Smurfit Kappa diende nog wel een bezwaarschrift in tegen de eerste waarschuwing. Ze lieten de provincie weten dat het gebruik van de twee huurketels een tijdelijke maatregel is. Deze ketels hebben slechtere prestaties op het gebied van uitstoot, dan de nieuwe ketels die het bedrijf verwacht. Desondanks wil de gedeputeerde Jager dat het bedrijf maatregelen treft. “Het gaat om een behoorlijke overschrijding van de norm”, legt hij uit. “Daar willen we een limiet aan stellen”.

Als Smurfit Kappa over twee weken nog steeds geen maatregelen heeft getroffen, legt de provincie een dwangsom op. Dat kost het bedrijf dan €500 per dag en het maximaal te vorderen bedrag is gesteld op een bedrag van €50.000.