economie

25 aug 2011, 18:06

Slooptrucks voor Groninger Forum bezorgen Oosterstraat grote problemen, aldus VVD Groningen

De Groninger VVD gemeenteraadsleden Sabine Koebrugge en Arno Rutte hebben schriftelijke vragen gesteld over de route van de slooptrucks voor het Groninger Forum en de sluiting van de Naberpassage, nog voordat de garage aan het Damsterdiep geopend is. Zowel de route als de snelle sluiting van de parkeergarage leiden tot grote zorgen bij de ondernemers in de Oosterstraat, alduys de beide VVD raadsleden. De VVD gemeenteraadsfractie deelt deze zorgen, aldus de twee raadsleden

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het artikel ‘Omweg sloopafval Forum’ in het Dagblad van het Noorden d.d. 24 augustus 2011 wordt melding gemaakt van de sluiting van de Naber Passage met ingang van 5 september, en een nieuwe route voor de 5000 vrachtwagens die ingezet worden voor de afvoer van het sloopafval van de sloop van de Oostwand en de achterliggende gebouwen. De nieuwe route zorgt ervoor dat de 5000 vrachtwagens een route over de Oosterstraat volgen om de Grote Markt te kunnen bereiken.

Het bericht heeft , zo stellen de raadsleden, tot grote zorgen bij ondernemers in de Oosterstraat geleid. De aantrekkelijkheid van hun winkelstraat, die door de bouw van de Damsterdiepgarage al zo sterk onder druk staat, gaat door de 5000 sloopvrachtwagens nog verder achteruit.

Daarnaast is parkeren in de buurt van de Oosterstraat maandenlang niet mogelijk nu, in tegenstelling tot eerdere planningen, de parkeergarage in de Naber Passage wordt gesloten voordat de parkeergarage aan het Damsterdiep open gaat. ‘Deze gang van zaken dreigt de genadeklap te worden voor de ondernemers die de Oosterstraat nog niet de rug toe hebben gekeerd. En dat terwijl de toekomstige aanleg van de tram, die de aantrekkelijkheid van de Oosterstraat nog verder onder druk zal zetten, nog moet beginnen’.

De VVD deelt de zorgen van de ondernemers in de Oosterstraat en heeft daarom onder meer de volgende vragen voor het college:

1. Kloppen de feiten in het krantenbericht?
2. Heeft er overleg met de ondernemers in de Oosterstraat plaats gevonden over het trraject van de sloopvrachtwagens en de sluiting van de parkeergarage. Zo ja, wat was de uitkomst van dat overleg? Zo nee, waarom niet?
3. Wat is de overweging geweest om de sloopvrachtwagens niet alleen door straten te laten te rijden waar zich voornamelijk gebouwen van gemeente- en provincie bevinden (Sint Janstraat, Kreupelstraat) zodat ondernemers hier minder last van hebben?
4. Conform de planning zou de parkeergarage in de Naber Passage niet gesloten worden voordat de parkeergarage aan het Damsterdiep geopend zou zijn. Waarom is er van deze planning afgeweken?