economie

16 sep 2010, 10:10

Slimme studenten door Groningen Seaports ingezet voor duurzamere Eemshaven

Studenten elektrotechniek en werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool zijn door Groningen Seaports ingeschakeld om de Eemshaven nog duurzamer te maken. De studenten zijn gevraagd oplossingen aan te dragen om afmerende bulkcarriers duurzame energie te laten gebruiken tijdens hun los- en laadwerkzaamheden in deze haven. Het verzoek heeft nu al originele en bruikbare suggesties opgeleverd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om vierdejaarsstudenten die in september zijn begonnen aan een introductieweek. Het leek de Havenmeester van Groningen Seaports een goed idee om jonge mensen, die vaak fris tegen zaken aankijken, uit te dagen mee te denken over maatregelen om de haven verder te verduurzamen. De vraag werd de studenten gesteld omdat, wanneer de nieuwe energiecentrales straks klaar zijn, er grote schepen met grondstoffen naar de haven zullen komen. Groningen Seaports wil dat de Eemshaven ook dan zo groen mogelijk blijft.
Volgens de Havenmeester verbruiken schepen energie terwijl ze zijn afgemeerd en er los- en laadactiviteiten plaats vinden. Probleem is dat voor grote schepen momenteel geen voorzieningen zijn om stroom van land af te nemen: die wordt tot nu toe door de schepen zelf opgewekt. Groningen Seaports zou echter graag zien dat de schepen dan groene stroom gaan gebruiken. Mogelijk dat dat in het jaar 2015/2016 een Europese verplichting wordt, en Groningen Seaports wil daar graag op vooruit lopen.
Technisch gezien is dat nog niet eenvoudig, omdat verschillende stroomsystemen aan elkaar gekoppeld moeten worden. Het is dus geen kwestie van ‘even een verlengsnoertje’ leggen. Hoe ingewikkeld het probleem is dat opgelost moet worden werd de studenten duidelijk uitgelegd door twee bedrijven: ABB bv te Rotterdam en Eekels TBI Techniek te Kolham. De studenten zijn verdeeld in vier groepen van vijf personen, die allemaal een creatieve oplossing moeten bedenken. Ze hebben daarvoor tot 20 september de tijd. Een eerste suggestie is er al: de studenten stelden voor een windmolen in de haven aan te leggen, speciaal voor de elektriciteit behoefte van het schip, en die elektriciteit levert met exact het juist aantal Herz dat de schepen nodig hebben.
Groningen Seaports werkt samen met Syntens Noord-Nederland in het Interreg Project Clean North Sea Shipping. Dat is een project waarbij er met Europese steun door meerdere Noordzee havens aan wordt gewerkt om zeehavens binnen drie jaar nog groener te krijgen.