economie

05 okt 2010, 22:10

Sensortestcentrum SenTec : Sensortechnologie ter verbetering drinkwaterkwaliteit met steun NOM en Waterbedrijf Groningen

Op 15 oktober gaat met de opening van sensortestcentrum SenTec, het project SAWA (Sensors and Water) officieel van start. SAWA is een noordelijk innovatieproject waarin grotendeels noordelijke bedrijven en kennisinstellingen geavanceerde sensoren ontwikkelen voor het meten van drinkwaterkwaliteit. SAWA beoogt hiermee een stevige impuls te geven aan de kwaliteit en efficiëntie van de drinkwatervoorziening, aan kennisontwikkeling en aan de Noord-Nederlandse economie. De resultaten krijgen naar verwachting een brede toepassing in de watersector wereldwijd, ook voor andere watertypen zoals proceswater en afvalwater.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project is een initiatief van Waterlaboratorium Noord (WLN), N.V. NOM, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Sensor Universe. Deelnemers aan SAWA zijn: AVIC, AquaExplorer BV, Bright Spark BV, Capilix BV, INCAS 3, Interline Systems BV, KWR Watercycle Research Institute, Microdish BV, 2M Sensors LTD, MicroLAN, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Wetsus centre of excellence for sustainable water technology, Waterlaboratorium Noord, Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe

Kloppend hart van SAWA is het speciaal voor dit doel ingerichte sensortestcentrum SenTec, waar alle voorzieningen aanwezig zijn om de ontwikkelde sensoren op diverse waterkwaliteiten te testen. Het SenTec is gevestigd op het terrein bij het Waterlaboratorium Noord (WLN) in Glimmen.

Het SAWA project loopt tot 1 juli 2013 en kost ruim 8 miljoen euro. Iets meer dan de helft van deze kosten wordt opgebracht door de deelnemende partijen. Het project wordt medegefinancierd door de drie provincies Fryslan, Groningen en Drenthe, het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling, Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het ministerie van EZ, Pieken in de Delta.