economie

17 jul 2012, 10:10

Scholen en vervoerder bereiken akkoord over leerlingenvervoer

Het Gomarus College en het ROC Menso Alting hebben met het het OV-bureau Groningen-Drenthe een akkoord bereikt over de prijs van leerlingenvervoer voor de komende jaren. Als gevolg hiervan zijn ouders niet meer in één klap honderden euro’s per jaar meer kwijt aan het abonnement van hun kind.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De scholen en de busvervoerder zijn het eens geworden over de prijs van het leerlingenvervoer. Eerder kwamen partijen niet tot overeenstemming over de afschaffing van de kortingsregeling die nu nog voor de scholen geldt. Door het verdwijnen van deze grootverbruikersregeling zouden de abonnementsprijzen voor scholieren gemiddeld 16 procent stijgen. Hierdoor zouden ouders en verzorgers honderden euro’s per jaar meer kwijt zijn aan de reiskosten van hun kinderen.

ChristenUnie-Statenleden Rinze van der Born en Stieneke van der Graaf hebben zich ingespannen om beide partijen weer om de tafel te krijgen om een oplossing te vinden.

De kortingsregeling zal nu geleidelijk worden afgebouwd. In het komend schooljaar zal de korting worden teruggebracht naar 10%, in het volgend schooljaar tot 6% en daarna geldt het reguliere kortingspercentage van 4%.