economie

22 jul 2011, 07:07

Schitterende Groningse Synagoge weer open voor publiek

De synagoge in de Folkingestraat in Groningen is weer open voor het publiek. Bezoekers kunnen tot en met 19 augustus een bijzondere expositie zien over de restauratie van dit markante gebouw. Ook wordt een presentatie getoond over de vijf kunstwerken in de Folkingestraat die herinneren aan de voormalige Joodse buurt. Speciaal voor de kinderen is woensdag 27 juli een bouwkundige van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) aanwezig voor het metselen van ‘boogjes’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om kinderen kennis te laten maken met de metselen van een kerkgewelf, is een bouwkundig medewerker van de SOGK van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig om dit samen met hun te doen en dit proces van uitleg te voorzien. Het valt namelijk nog helemaal niet mee om een dergelijk boogje zodanig te metselen dat het nadat de specie gedroogd is, ook nog eens keurig blijf staan……..toch wel een voorwaarde voor een stevig kerkgebouw!

Expositie – 20 juli tot 19 augustus

In deze periode is een uitgebreide presentatie met foto's, teksten en audiovisuele middelen over de restauratie van de synagoge te zien. De Groninger glazeniers Ballast&Bonekamp laten zien wat er bij kwam kijken om de bijzondere davidster in de westgevel van de synagoge te herstellen.

Ook architectenbureau OVT uit de stad Groningen, dat de restauratie bouwtechnisch begeleidde, presenteert zich. Er is aandacht voor restauraties elders van de SOGK zoals die van de kerk van Vierhuizen (2007) en de aanstaande metamorfose van de kerk van Leegkerk tot cultuurcentrum en theeschenkerij. Ook is er een presentatie te zien van het restauratie- en decoratieschilderwerk van Veldman&Veltman. Deze totale presentatie werd samengesteld door de SOGK.

Kunst in Folkingestraat


De synagoge was voor de Tweede Wereldoorlog het centrum van de toenmalige Groningse jodenbuurt. In de Folkingestraat herinneren vijf kunstwerken aan de jodenbuurt van toen. De kunstwerken zijn 15 jaar geleden in opdracht van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) aangebracht. De meest opvallende zijn de bronzen maantjes in het plaveisel en het paard van slagerstegels tussen twee winkels. Om de kunstwerken en de betekenissen ervan opnieuw bekendheid te geven, stelde het CBK een presentatie in tekst en beeld samen die in de komende periode in de synagoge te zien zijn.

Zomeropenstelling Folkingestraat Synagoge Groningen
Periode: 20 juli t/m 19 augustus


Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag + zondag, 13-17 uur (zaterdag gesloten) Entree: € 3 p.p., donateurs SFS en donateurs SOGK gratis, kinderen gratis  Adres: Folkingestraat 60, Groningen (tussen Hoofdstation en binnenstad)
 

www.synagogegroningen.nl en  www.groningerkerken.nl