economie

25 mei 2016, 14:02

Samenwerking Noord biedt medewerkers ongekende kansen

Samenwerking Noord biedt medewerkers ongekende kansen

Ontwikkelingen in de IT gaan snel. Om de ontwikkelingen in de IT bij te kunnen houden biedt Samenwerking Noord medewerkers van de aangesloten organisaties diverse mogelijkheden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Samenwerking Noord is een samenwerkingsverband van ruim 35 (semi) overheidsorganisaties in Noord-Nederland met een eigen IT afdeling. De medewerkers van de aangesloten organisaties hebben verschillende mogelijkheden om hun IT-kennis op peil te houden.

Zo kent Samenwerking Noord diverse kennisgroepen. Dit zijn groepen medewerkers die zich rondom een kennisthema hebben georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn Lean-Agile, informatieveiligheid, sharepoint en een kennisgroep rondom het sociaal domein. Door middel van bijeenkomsten wisselen de medewerkers kennis en ervaring uit.

 

Daarnaast organiseert Samenwerking Noord uitwisselingen. Zo worden medewerkers van de aangesloten organisaties in staat gesteld om tijdelijk bij een andere organisatie aan de slag te gaan. Op die manier worden ook kennis en ervaringen uitgewisseld en blijven medewerkers zich ontwikkelen.

 

Ook staat Samenwerking Noord aan de basis van de IT Academy. Via de IT Academy worden diverse IT-gerelateerde opleidingen aangeboden.

 

Door al deze activiteiten levert Samenwerking Noord een bijdrage aan de ontwikkeling van Noord-Nederland als aantrekkelijke en economisch sterke regio.

 

In Noord-Nederland zijn veel (semi) overheidsorganisaties met een eigen IT-afdeling gevestigd. Zo zijn bijvoorbeeld CJIB, DICTU, DUO, RDW, RUG, UMCG, waterschappen, veiligheidsregio’s, Hanzehogeschool, gemeenten en provincies aangesloten bij Samenwerking Noord.

 

Meer weten? Klik hier:  www.samenwerkingnoord.nl