economie

16 jul 2010, 10:10

RWE in Eemshaven tekent intentieverklaring met milieuorganisaties

RWE heeft samen met Nuon, Groningen Seaports en zes natuur- en milieuorganisaties een intentieverklaring getekend. Doel van de verklaring is het geven van duurzame impulsen aan de verdere ontwikkeling van de Eemshaven. Daarbij moet worden gedacht aan CO2-reductie, het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de Eems-Dollard en natuurherstel in de regio. Het streven is om de intentieverklaring eind 2010 tot

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

een convenant op hoofdlijnen om te zetten. Directeur Corporate Affairs Dig Istha, die namens RWE tekende, zei: Met het tekenen van deze verklaring benadrukt RWE het respect dat we willen tonen voor de gevoelige omgeving waarin we hier als bedrijf opereren. En de natuur- en milieu organisaties hebben duidelijk gemaakt dat het beter is om samen te werken met de betrokken bedrijven dan om elkaar te achtervolgen in de rechtzaal.