economie

06 dec 2011, 09:09

Ruim 170 ideeën voor terrein Suikerfabriek

Ruim 170 mensen hebben een idee ingestuurd voor een nieuwe invulling van het Suikerunieterrein. Vorige week sloot de prijsvraag voor een tijdelijke invulling van het terrein van de Suikerfabriek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De inzendingen worden komende maanden door de jury bekeken. Daarbij wordt ook een aantal randvoorwaarden getoetst, die door de gemeente Groningen zijn meegegeven.
Zo moet het idee zichzelf bekostigen en het liefst geld opbrengen en een aanvulling zijn op wat er al in de stad gebeurt. Ideeën op het gebied van energie, recreatie en jongerenhuisvesting genieten de voorkeur.

Begin februari 2012 wordt de bekendmaking van de winnaars verwacht. Omdat het terrein groot genoeg is, zijn er meerdere winnaars mogelijk. De winnende ideeën vormen de inspiratie voor een samenhangend plan voor de tijdelijke invulling van het terrein. Een plan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De winnaars krijgen de gelegenheid mee te werken aan de uitvoering van hun idee. Er zijn geen geldprijzen aan verbonden.