economie

30 sep 2009, 19:07

Ruim 14 miljoen voor revitalisering bedrijventerrein Winschoterdiep

De gemeente Groningen heeft 4,5 miljoen euro gekregen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de revitalisering van het gebied Bornholmstraat-zuid, Duinkerkenstraat en omgeving op bedrijventerrein Winschoterdiep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook de provincie heeft een bijdrage van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld. De gemeente had eerder al geld gereserveerd voor deze projecten, o.a. via de zogeheten Stadsmeiergelden. In totaal wordt in deze beide revitaliseringsgebieden ruim € 14 miljoen geïnvesteerd.

In het gebied Duinkerkenstraat, Rouaanstraat en Antwerpenweg worden de bestaande wegen vernieuwd, het groen opgeknapt en komen er fietspaden langs de Duinkerkenstraat en Antwerpenweg. Ook de parkeerproblemen komen aan bod. Verder is het plan om de Duinkerkenstraat door te trekken naar het Europapark over het voormalige Frans Maas-terrein. Dit terrein is inmiddels eigendom van de gemeente.

Nieuwe weg langs het water
Bij de plannen voor de Bornholmstraat-zuid gaat het om het gebied tussen de Bornholmstraat, de Zuidelijke Ringweg en de oevers van het Winschoterdiep. De kavels in dit gebied zijn destijds ontwikkeld voor grote industriële bedrijven, die veel ruimte nodig hadden en aan het water gevestigd wilden zijn. Praktijk is dat de bedrijven vrijwel allemaal op de weg gericht zijn, dat de kavels veel te groot – lees: te diep - zijn en dat het water niet of nauwelijks gebruikt wordt. Het plan is nu om een nieuwe weg aan te leggen langs de westelijke oever van het Winschoterdiep. Daardoor krijgt het gebied als het ware een tweede voorkant en kan de ruimte veel efficiënter gebruikt worden. Naast de nieuwe weg komt een voetpad, wordt de kade ingericht en krijgen de groenvoorzieningen een opknapbeurt.
Afgelopen zomer is de reconstructie van het eerste deel van de Bornholmstraat-zuid al afgerond, waarbij de weg verbreed is en een middenstrook is gerealiseerd voor afslaand verkeer. Ook de inritten naar de bedrijven en het groen langs de weg zijn opgeknapt. Eerder is al een fietspad langs de Bornholmstraat aangelegd.

Beide projecten worden in nauwe samenwerking met de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost, de betrokken ondernemers en de grondeigenaren uitgewerkt, waarbij de ondernemers verleid worden om na te denken over mogelijke verbeteringen op eigen terrein. In 2010 worden de definitieve plannen aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

 

Revitalisering is ‘hot’


Revitalisering van bedrijventerreinen is politiek een hot item. De grootschalige revitalisering op Zuidoost past dan ook naadloos in de toegenomen aandacht voor bedrijventerreinen en het verbeteren van de kwaliteit en het functioneren daarvan. Rijk, provincies en gemeenten hebben kort geleden een convenant gesloten over de aanpak van bedrijventerreinen, zuiniger ruimtegebruik en herstructurering. Ook binnen de Regiovisie Groningen-Assen zijn afspraken in de maak over de ontwikkeling en revitalisering van bedrijventerreinen en trekken de verschillende gemeenten samen op.
In Groningen is de revitalisering al jaren geleden in gang gezet, wat in 2005 leidde tot het masterplan voor de revitalisering Winschoterdiep Eemskanaal, opgesteld in samenwerking met de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO) en met de betreffende ondernemers. Doel van de revitalisering is het upgraden van deze terreinen, ontwikkeld in de jaren ’50 en ’60, zodat ze voldoen aan de eisen van de moderne ondernemer. Ook is het doel om met de geplande investeringen de werkgelegenheid op deze terreinen te behouden en nieuwe bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken. De revitalisering van de bedrijventerreinen Winschoterdiep en Eemskanaal staat daarom hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente Groningen en van de ondernemers die hier gevestigd zijn.