economie

20 mei 2009, 08:08

Restauratie monument De Toekomst kan van start

De provincie Groningen en de gemeente Scheemda steken elk een bedrag van 300 duizend euro in de restauratie van de voormalige strokartonfabriek De Toekomst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De totale kosten voor de restauratie bedragen € 9,9 miljoen. Dat bedrag wordt verder opgehoest door het Rijk en Simon Benus Vastgoed. Naar verwachting start de restauratie in september 2009.

Volgens gedeputeerde Hans Gerritsen wordt met het restaureren van de oude fabriek ook een impuls gegeven aan de werkgelegenheid in de provincie. Dit omdat de restauratie ook zal worden gebruikt voor leer- en werktrajecten.

De voormalige strokartonfabriek verkeert in zeer slechte staat. Spoedige start van de restauratie is essentieel om het rijksmonument voor de toekomst te kunnen behouden. Er zijn nog geen concrete plannen voor de herbestemming van De Toekomst.