economie

17 okt 2012, 10:10

Regio Groningen- Assen en Eemsdelta slaan economische handen ineen

De regio’s Groningen-Assen en Eemsdelta Regio slaan op het gebied van economie de handen ineen. De samenwerking tussen beide regio’s is deze week met de ondertekening van een intentieverklaring officieel bekrachtigd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Doel van de samenwerking is om tot één economische zone te komen, met een goed klimaat voor ondernemerschap en een gezamenlijke arbeidsmarkt. Dit willen de regio's doen door het opzetten van concrete programma's en projecten, waarin bedrijfsleven, overheid en onderwijs allemaal een rol hebben.

Zowel in de regio Groningen-Assen als in de Eemsdelta Regio zijn de topsectoren energie, chemie en life sciences goed vertegenwoordigd. Samenwerking binnen deze sectoren biedt voor beide gebieden dan ook grote economische (inter)nationale kansen. Waar nodig zullen zij zich daarom samen nationaal en internationaal profileren.

De regio's willen de economische ontwikkeling echter niet alleen in deze topsectoren, maar ook in de volle breedte stimuleren. Door een goede samenwerking van overheden, bedrijfsleven en onderwijs willen ze bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door werkzoekenden in de regio Groningen-Assen te ‘matchen’ met werk in de regio Eemsdelta. Daarnaast willen de regio's inzetten op een goede bereikbaarheid van beide gebieden. Zo betaalt Regio Groningen-Assen mee aan de verlenging van de spoorverbinding Roodeschool-Eemshaven.

De Eemsdelta Regio en Regio Groningen-Assen stellen een agenda op, die verder wordt uitgewerkt in concrete programma's en projecten. Beide regio's hebben al een platform waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Deze platforms worden actief betrokken bij de opzet en uitvoering van de programma's en projecten.