economie

29 sep 2012, 15:03

Regio Groningen-Assen bezorgd over bereikbaarheid Stad

De stuurgroep van Regio-Groningen Assen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van stad en regio, nu de gemeenteraad van Groningen besloten heeft het project RegioTram niet meer op te nemen in hun begroting.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de economische ontwikkeling van de regio komen hiermee onder druk te staan. De stuurgroep is onveranderd van mening dat de RegioTram zowel wat betreft de vervoerswaarde als exploitatielasten, de beste oplossing voor het regionale bereikbaarheidsprobleem is.

De stuurgroep is bovendien teleurgesteld over de handelswijze van de gemeenteraad van Groningen, welke geïnterpreteerd kan worden als het eenzijdig terugtrekken uit het project RegioTram, een breed gedragen bereikbaarheidsstrategie van alle 14 betrokken overheden in het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen. Dit en meer staat in een brief van de stuurgroep Regio Groningen-Assen aan het college van B en W en de gemeenteraad van Groningen. De integrale brief treft u als bijlage aan bij dit persbericht.

Regionale samenwerking


Sinds 1996 werken de gemeenten en provincies in Regio Groningen-Assen succesvol samen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling met als doel meer kwaliteit in en voor de regio te bereiken. Deze kwaliteit wordt bereikt door een gemeente- en provinciegrens overschrijdende samenhangende aanpak van wonen, werken, mobiliteit en landschap.

Duurzame ontwikkeling staat daarbij voorop. De bundeling van wonen, werken en mobiliteit langs de zogenaamde T-structuur (gevormd door de A7:Leek/Roden-Hoogezand-Sappemeer en de A28: Groningen-Assen) is hierbij het centrale uitgangspunt. Deelnemers van de regionale samenwerking zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.