economie

30 jan 2016, 14:02

Radio Noord: sterk verlies luisteraars regionale radio

Radio Noord: sterk verlies luisteraars regionale radio

RTV Noord heeft te kampen met een sterke daling van haar marktaandeel wat betreft de regionale radio. Bedroeg het marktaandeel van de publieke regionale omroep Radio Noord in 2006 nog 32,3 procent, eind 2015 was dat gedaald tot 17,7 procent. Dat blijkt uit metingen van het Continu Luister Onderzoek (CLO), zo meldt de zaterdageditie van het Dagblad van het Noorden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het Continu Luister Onderzoek (CLO) is het bereik vooral na 2011 ‘hard gekelderd’, zo meldt het Dagblad van het Noorden: de laatste twee jaar liep het terug van 25,5 procent naar 17,7 procent.

In het artikel komt Gijs Lensink, directeur van RTV Noord aan het woord. Volgens hem is RTV Noord verbaasd en geschrokken van de laatste cijfers, maar heeft men grote twijfels over de betrouwbaarheid van het onderzoek. RTV Noord heeft contact opgenomen met het onderzoeksbureau, en heeft zelf twee andere luisteronderzoeken waaruit blijkt dat het luisterbereik juist stabiel is.

Maar feit blijft wel dat er, zeker over een periode van tien jaar gezien, sprake is van een structurele afname van het marktaandeel. Mogelijke oorzaken kunnen zijn de concurrentie van internet – waardoor mensen niet meer op de radio zijn aangewezen om regionaal nieuws te volgen - en de komst van nieuwe radiozenders.

Overigens hebben de cijfers puur betrekking op het radiobereik, en niet op de televisie- en internetactiviteiten.