economie

15 okt 2009, 20:08

PvdA Groningen wil ‘werkpact’ met werkgevers; Lijsttrekker Frank de Vries wil ‘stevige, linkse politiek’ voeren

De PvdA Groningen heeft haar conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd. Een van de opvallende onderdelen betreft een plan om een ‘werkpact’ te sluiten met werkgevers. De partij wil 2000 ‘overbruggingsbanen’ creëren om mensen die de dupe worden van de economische recessie snel weer aan werk te helpen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA legt de komende jaren prioriteit bij sociale onderwerpen als het verbeteren van het onderwijs, het aan werk helpen van mensen die werkloos worden door de crisis en het blijven verbeteren van de stadsbuurten.

 

Daarnaast wil de PvdA van Groningen de komende jaren dé onderwijsstad van Nederland maken en
daarom extra investeren in het basis- en voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang, het MBO-onderwijs verbeteren, jongeren meer invloed geven en de jongerenevenemten in de stad verder uitbouwen. Verder staan voor de partij de buurten centraal: naast het doorzetten van wijkvernieuwing wil de partij bewoners meer invloed geven en de gemeentelijke organisatie daartoe hervormen.

 

Kandidaat-lijsttrekker Frank de Vries: “Onze stad ligt er goed bij maar de komende jaren is echte progressieve politiek nodig. Er dreigen veel mensen werkloos te worden door de crisis, de wijkvernieuwing komt financieel onder druk te staan en heel veel mensen maken zich zorgen om de toekomst van de jeugd. Wij willen de komende jaren stevige, linkse politiek voeren om die problemen sámen met de mensen in de stad te lijf te gaan.”

 

Naast de genoemde prioriteiten bevat het programma plannen om de sportaccommodaties in de stad verder te verbeteren, meer maatwerk te bieden in de zorg, genoeg woningen te blijven bouwen en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen verder weg te werken en de veiligheid in het uitgaansleven te verbeteren.

Hoewel door veel beleidsterreinen enigszins de stofkam kan, wil de partij bij eventuele bezuinigingen de zorg voor hulpbehoevenden, de verbetering van kwetsbare buurten, het verbeteren van sportaccommodaties en de bestrijding van armoede uitsluiten van bezuinigingen. De partij stelt zelfs extra geld beschikbaar om te investeren in het onderwijs en het helpen van mensen die de dupe worden van de crisis.