economie

08 dec 2009, 15:03

Provincie steekt miljoenen in bestrijding (jeugd)werkloosheid

De provincie Groningen steekt met het arbeidsmarktscholingsprogramma drie miljoen euro in ondermeer het bestrijden van de (jeugd)werkloosheid. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) daalt de werkgelegenheid in de provincie met 3,8 procent en dat is twee tienden van een procent meer dan in de rest van het land. Volgens de provincie is het voor het behoud van de werkgelegenheid noodzakelijk om extra te investeren in de jeugd, mobiliteit en gezamenlijke opleidingsactiviteiten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het plan is een onderdeel van de versnellingsagenda, waarbij projecten op het gebied van energiebesparing, bouw en infrastructuur versneld uitgevoerd. In totaal is daar een investering van ongeveer 88 miljoen euro gemoeid. Met het arbeidsmarktscholingsprogramma wordt er extra in de economie geïnvesteerd door de koppeling arbeidsmarkt en scholing te versterken. De provincie vervult hierin een voortrekkers- en regierol.

In het arbeidsmarkt scholingprogramma is extra aandacht voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het gaat om jongeren van 15 t/m 27 jaar voor wie werkplekken, werk-leerplekken, traineebanen, of bijvoorbeeld stageplaatsen worden gerealiseerd. Ten tweede wordt er een extra impuls gegeven aan het mobiliteitscentrum van het UWV Werkplein regio Groningen. Het mobiliteitscentrum is er op gericht om werknemers die met ontslag worden bedreigd zo snel mogelijk aan ander werk te helpen. Ten derde wordt er een gemeenschappelijke opleidingsactiviteit (GOA) opgericht. Dit is een samenwerkingsverband binnen een sector waarin meerdere bedrijven en organisaties optreden als werkgever voor zowel leerlingen uit de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL, combinatie van leren en werken aan een regionaal opleidingscentrum - ROC) als voor hoger opgeleiden.