economie

18 jan 2017, 11:11

Provincie Groningen ziet nieuwe kansen voor biologische landbouw en helpt boeren met overstap

Provincie Groningen ziet nieuwe kansen voor biologische landbouw en helpt boeren met overstap

De afzetmarkt voor biologische producten groeit. De provincie Groningen is zeer ingenomen met die ontwikkeling, omdat dat nieuwe mogelijkheden biedt voor de Groningse economie. Daarom steunt de provincie initiatieven die ertoe moeten leiden dat er in Groningen meer hectares biologische landbouw komen. "De afzetmarkt voor biologische producten groeit", zegt landbouwgedeputeerde Henk Staghouwer. "De provincie wil agrarische ondernemers graag helpen om de overstap te maken. We merken dat er veel belangstelling is. Als wij een rol kunnen spelen om het beslissende stapje te maken, dan doen we dat graag."

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De afzetmarkt voor biologische producten groeit. De provincie Groningen is zeer ingenomen met die ontwikkeling, omdat dat nieuwe mogelijkheden biedt voor de Groningse economie. Daarom steunt de provincie initiatieven die ertoe moeten leiden dat er in Groningen meer hectares biologische landbouw komen. "De afzetmarkt voor biologische producten groeit", zegt landbouwgedeputeerde Henk Staghouwer. "De provincie wil agrarische ondernemers graag helpen om de overstap te maken. We merken dat er veel belangstelling is. Als wij een rol kunnen spelen om het beslissende stapje te maken, dan doen we dat graag."

 

Zo worden boeren ondersteund die nadenken over omschakelen naar biologische landbouw. Dit geldt zowel voor akkerbouwers als melkveehouders. De provincie organiseert daarom regelmatig informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken met geïnteresseerde boeren. Ook wordt een cursus aangeboden om mensen voor te bereiden die de overstap naar biologisch willen maken.

 


De provincie streeft ernaar om de reguliere landbouw in Groningen verder te verduurzamen, met oog voor zaken als dierenwelzijn, natuur en landschap en het vergroten van de biodiversiteit. Het wordt steeds duidelijker dat landbouw ook op een andere manier kan. Dat er veel animo voor biologisch ondernemen is, blijkt wel uit het aantal geïnteresseerden. Zo zijn er inmiddels al ruim vijftien keukentafelgesprekken gevoerd en hebben twintig boeren deelgenomen aan de cursus. In het groeiseizoen van dit jaar start een nieuwe cursusronde. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor nog aanmelden via de website van de provincie Groningen.


Jaarlijkse Biobeurs in Zwolle

 

Om nog meer mensen te bereiken, staat de provincie Groningen met een stand op de jaarlijkse Biobeurs in Zwolle. Hier kunnen bezoekers informatie krijgen over biologische landbouw en wat het inhoudt om de overstap te maken. Ook het agrarisch onderwijs toont interesse in biologische landbouw. Zo is er een enthousiaste groep studenten van ROC Terra en hun docent die op uitnodiging van de provincie de Biobeurs bezoekt.