economie

11 feb 2014, 10:10

Provincie Groningen wil herstel boerenerven in Reitdiepgebied

Provincie Groningen wil herstel boerenerven in Reitdiepgebied

De Provincie Groningen, regio Groningen-Assen en Landschapsbeheer Groningen willen eigenaren van boerenerven in het Reitdiepgebied ondersteunen bij het herstel en onderhoud van het erf en bij het inpassen van nieuwe bebouwing op het erf. Zo willen Landschapsbeheer Groningen de bijzondere elementen in het landschap behouden en versterken.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Boerenerven vormen 'groene eilanden' in het oude cultuurlandschap Reitdiepgebied. Ze geven dit landschap zijn gewaardeerde identiteit. Door de omvang van de terreinen en de karakteristieke beplantingen zijn veel van deze erven monumentaal te noemen. Naast de landschappelijke en cultuurhistorische waarden zijn boerenerven belangrijk voor de natuur. Voor de fauna betekenen deze terreinen veelal de enige vlucht- en nestgelegenheid in het open, intensief gebruikte agrarische landschap. Veel vogels en kleine zoogdieren maken er gebruik van.

 

 

Binnen het project 'Versterking recreatieve infrastructuur, landschap en EHS Reitdiepgebied' bestaat de mogelijkheid om kenmerkende groene elementen van boerenerven te herstellen of te realiseren. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan singels, bomen, aanplant van fruitbomen, struweel en bomen. U kunt zich hier nu voor aanmelden. In dit project kunnen 11 erven worden ondersteund bij het herstel of inrichting van het erf.

 

Meer informatie?

 

Informatie over de subsidie en de voorwaarden voor deelname kunt u vinden op de website van Landschapsbeheer Groningen: www.landschapsbeheergroningen.nl. Mailen of bellen kan ook (info@landschapsbeheergroningen.nl of 050 534 51 99).