economie

28 okt 2012, 09:09

Provincie Groningen ondertekent convenant bevolkingsontwikkeling met minister Spies

Maandag 29 oktober ondertekenen minister Spies, gedeputeerde Besselink van de provincie Groningen en vier bestuurders namens de gemeenten een convenant voor de leefbaarheid in de krimpgebieden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het document geven de betrokken overheden aan welke extra maatregelen ze nemen om de gevolgen van de demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden.