economie

18 mei 2012, 10:10

Provincie Groningen: begroting nog sluitend, maar vrees voor bezuinigingen; Investeringen gaan door

De provincie Groningen staat er financieel gezien redelijk voor en heeft een sluitende begroting tot 2015. Maar dat is dan zonder de algemeen verwachte kortingen door het Rijk die voor de komende jaren tegemoet gezien kunnen worden. Daardoor is de financiële situatie aanzienlijk minder zeker.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Voorjaarsnota 2012, die het college van GS vandaag presenteert, toont een begrotingsbeeld dat sluitend is tot en met 2015, met een beperkte ruimte, gemiddeld € 0,65 miljoen per jaar, voor nieuw beleid. De kans is echter groot dat rijksmaatregelen en nieuwe bezuinigingen, na de landelijke verkiezingen in september, nadelig uitpakken voor de provinciale meerjarenbegroting.

 Een nieuwe regering zal waarschijnlijk vanaf 2013 aanvullende rijksbezuinigingen gaan voorstellen die doorwerken naar provincies en gemeenten. De precieze omvang van het aangekondigde pakket rijksmaatregelen is nog niet duidelijk. GS stellen daarom aan Provinciale Staten voor om de beperkte vrije begrotingsruimte niet te besteden, maar te gebruiken als eerste financiële buffer om tegenvallers op te vangen.

Geen bezuinigingen op investeringsprogramma


Hoewel de economische situatie onzeker is en het einde van de financiële crisis nog niet in zicht is, handhaaft het college van GS de ambitie om fors te investeren in de duurzame ontwikkeling van de provincie, met name in economie, werkgelegenheid, infrastructuur en leefbaarheid.

Het investeringsprogramma van de provincie is financieel volledig gedekt. Het benodigde geld voor het investeringsprogramma tot 2020 is ondergebracht in bestemmingsreserves. Daarin is bijna € 694 miljoen geparkeerd voor een groot aantal projecten waaronder de regiotram, wegen (o.a. N33 en N366) en stads- en dorpsvernieuwing. In de Voorjaarsnota wordt ook voorgesteld om € 8 miljoen voor natuur en landschap en € 15 miljoen voor gebiedsontwikkeling Lauwersmeer te reserveren.
 

Het geld voor deze investeringen komt voor een belangrijk deel uit het vermogen dat is verkregen uit de vervreemding van het aandeel in het energiebedrijf Essent.

De provincie kiest er bewust voor niet te bezuinigen op het investeringsprogramma omdat dit programma de economie versterkt, werkgelegenheid creëert en een impuls geeft aan de leefbaarheid.