economie

23 sep 2009, 21:09

Provinciale Staten Groningen: vierde trein Groningen-Zwolle

In Provinciale Staten is een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin wordt aangedrongen op een vierde trein tussen Groningen en Zwolle.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Statenfractie van de ChristenUnie heeft een motie ingediend waarin de minister van Verkeer & Waterstaat is gevraagd alles in het werk te stellen om een compromisvoorstel van GS Drenthe en GS Groningen, zo snel als mogelijk is, door de Nederlandse Spoorwegen te laten uitvoeren. De motie werd vandaag tijdens de Statenvergadering met stil applaus ontvangen en door alle Statenfracties unaniem gesteund.

Het compromis betreft het volgende: de NS gaat toch haar voorgestelde dienstregeling 2010 rijden met twee intercity's (zonder stop in Hoogeveen) en twee stoptreinen. Omdat de dienstregeling voor 2010 al is vastgesteld zal per 2011 één van de intercity's moeten gaan stoppen in Hoogeveen om recht te doen aan de ingediende motie van de Tweede Kamer. Dit voorstel levert voor geen van alle partijen het gewenste eindbeeld op, maar komt iedereen wel tegemoet, namelijk:

- De NS kan toewerken naar het viertreinenmodel van 2012 en een fors gedeelte van de door haar geprognosticeerde reizigersgroei realiseren.
- Groningen en Assen krijgen wel de gewenste vierde trein, nagenoeg in een uurpatroon.
- De Tweede Kamer krijgt één van de twee gewenste intercitystops in Hoogeveen.

De heer Staghouwer, Statenfractievoorzitter van ChristenUnie Groningen: "Ik ben verheugd te horen dat ons verzoek Statenbreed wordt gesteund en ook wordt toegejuicht door het college. Wij hopen dat de minister alles in het werk zal stellen om de NS zo snel als mogelijk is te bewegen de dienstregeling op het traject Groningen-Zwolle te verbeteren."